Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Macieja Płażyńskiego
wspólnie z innymi senatorami

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!

Pani senator Anna Kurska zwróciła się do Pana z interwencją w sprawie zahamowania samowolnego wycinania przydrożnych drzew pod pretekstem poprawy bezpieczeństwa na drogach. Problem ten narasta w ostatnich latach i wymaga szybkiej interwencji poprzez właściwe zmiany legislacyjne. Sprawa była dyskutowana w poprzedniej kadencji Sejmu. Niestety, przyjęto niewłaściwe rozwiązanie ustawowe, stwarzające pole do nadużyć i do nieodwracalnego niszczenia piękna krajobrazu.

Podzielając w pełni treść oświadczenia pani senator Kurskiej, chcemy przyłączyć się do prośby o szybkie przedstawienie właściwych propozycji legislacyjnych. Sądzimy, że może Pan Minister liczyć w tej sprawie na poparcie wielu senatorów zatroskanych o piękno naszego krajobrazu.

Z wyrazami szacunku
Maciej Płażyński
Andrzej Person
Paweł Michalak
Henryk Górski
Jarosław Chmielewski
Marian Miłek
Jarosław Lasecki
Ryszard Górecki
Ryszard Ciecierski
Kazimierz Kutz
Józef Łyczak


Spis oświadczeń