Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  13. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pięćdziesiątej rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.
senator Przemysław Alexandrowicz
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiana w składzie komisji senackiej
senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
senator Władysław Sidorowicz
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pięćdziesiątej rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiana w składzie komisji senackiej
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzynastego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 1 1Sprawozdania Senator Andrzej Jaroch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Jaroch
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców
prezes Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców Piotr Stachańczyk
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Wystąpienie prezesa Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców
prezes Piotr Stachańczyk
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
podsekretarz stanu Mariusz Jędrysek
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Andrzej Wojtyła
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Wojtyła
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 3Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 3Dyskusja Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Wojtyła
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o prokuraturze
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Aleksander Bentkowski
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Krzysztof Józefowicz
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Anna Kurska
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Krzysztof Józefowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia,
senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: drugie czytanie: projektu uchwały w sprawie 30. rocznicy Radomskiego Czerwca; projektu uchwały w 30. rocznicę wydarzeń radomskich
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Aleksander Bentkowski
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Andrzej Łuczycki
 1 7Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 7Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 1 7Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 50. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Aleksander Bentkowski
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Marek Ziółkowski
 1 8Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 8Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 8Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 8Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 1 8Dyskusja Senator Janusz Kubiak
 1 8Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 8Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 1 8Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: zmiana w składzie komisji senackiej
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 9Głosowanie Głosowanie
 1 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej
Głosowanie nr: 1
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 1 1Sprawozdania Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Alexandrowicz
 1 1Sprawozdania Senator Andrzej Jaroch
 1 1Sprawozdania Senator Andrzej Jaroch
 1 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Głosowanie nr: 4
 1 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 1 2Głosowanie Głosowanie
 1 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Głosowanie nr: 5
 1 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
 1 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 15
 1 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 1 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 16, 17
 1 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o prokuraturze
Głosowanie nr: 18
 1 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 1 5Głosowanie Głosowanie
 1 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Głosowanie nr: 19
 1 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 1 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 20, 21, 22, 23
 1 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Głosowanie nr: 24
 1 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad  (cd.)
 1 7  Przystąpienie do trzeciego czytania: projektu uchwały w sprawie 30. rocznicy Radomskiego Czerwca; projektu uchwały w 30. rocznicę wydarzeń radomskich
 1 7Głosowanie Głosowanie
 1 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej 30. rocznicy Radomskiego Czerwca
Głosowanie nr: 25
 1 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 1 8  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie uczczenia 50. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956
 1 8Głosowanie Głosowanie
 1 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 50. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956
Głosowanie nr: 26
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Czesław Ryszka
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Ewa Tomaszewska
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Janina Fetlińska
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Jerzy Szmit
 1   Zamknięcie posiedzenia
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Krystynę Bochenek oraz senator Jadwigę Rudnicką
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Krystynę Bochenek oraz senator Jadwigę Rudnicką
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.