Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  2. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2, 3
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Święta Niepodległości
senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad drugiego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Robert Smoktunowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 1 1  Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Stefan Niesiołowski
 1 1  Senator Krzysztof Putra
 1 1  Senator Stefan Niesiołowski
 1 1  Senator Krzysztof Putra
 1 1  Senator Stefan Niesiołowski
 1 1  Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 1  Senator Krzysztof Putra
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Jan Szafraniec
 1 1Dyskusja Senator Krzysztof Putra
 1 1Dyskusja Senator Adam Biela
 1 1Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 1Dyskusja Senator Robert Smoktunowicz
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 1Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 1Dyskusja Senator Dariusz Bachalski
 1 1Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 1Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Wicemarszałek Krzysztof Putra
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1  Skierowanie projektu uchwały do komisji
 1 1  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Sprawozdania Senator Antoni Szymański
 1 1Sprawozdania Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Sprawozdania Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Głosowanie nr: 9
 2 2  Punkt drugi porządku obrad: powołanie stałych komisji senackich
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 2  Senator Edmund Wittbrodt
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji senackich
Głosowanie nr: 10
 2 3  Punkt trzeci porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 3Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senator Krystyny Bochenek na przewodniczącą Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 2 3Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator Adam Massalski
 2 3Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Zbigniewa Romaszewskiego na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator Krzysztof Piesiewicz
 2 3Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Antoniego Szymańskiego na przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator Jan Szafraniec
 2 3Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator Marek Waszkowiak
 2 3Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senator Elżbiety Rafalskiej na przewodniczącą Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator Stanisław Karczewski
 2 3Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Ryszarda Bendera na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
senator Ludwik Zalewski
 2 3Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Edmunda Wittbrodta na przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator Urszula Gacek
 2 3Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Stefana Niesiołowskiego na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych
senator Marek Rocki
 2 3Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Janusza Gałkowskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej
senator Piotr Andrzejewski
 2 3Głosowanie Tajne głosowanie
 2 3Głosowanie Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 2 3Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji senackich
 2 4  Punkt czwarty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Święta Niepodległości.
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kutz
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Boroń
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Boroń
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 2 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 4Dyskusja Senator Jan Szafraniec
 2 4Dyskusja Senator Tadeusz Maćkała
 2 4Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 2 4Dyskusja Senator Ryszard Bender
 2 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 4  Wniosek formalny o wyznaczenie terminu przedstawienia dodatkowego sprawo- zdania Komisji Ustawodawczej
senator Janusz Gałkowski
 2 4  Senator Stefan Niesiołowski
 2 4  Senator Jan Szafraniec
 2 4  Skierowanie projektu uchwały do komisji
 2 4  Przyjęcie wniosku formalnego o wyznaczenie terminu przedstawienia dodatkowego sprawozdania Komisji Ustawodawczej
 2 4  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie uczczenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Święta Niepodległości
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 11, 12, 13
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Święta Niepodległości
Głosowanie nr: 14
 2   Senator Ewa Tomaszewska
 3 3  Do kont. pkt. 3 Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 3 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składach komisji senackich
senator Piotr Andrzejewski
 3 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 3 3Sprawozdania Do kont. pkt. 3 Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 3 3Sprawozdania Do kont. pkt. 3 Przedstawienie kandydatury senatora Marka Waszkowiaka na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej
senator Stanisław Kogut
 3  
 3 3Sprawozdania Do kont. pkt. 3 Przedstawienie kandydatury senatora Franciszka Adamczyka na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej
senator Piotr Wach
 3 3Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Władysława Sidorowicza na przewodniczącego Komisji Zdrowia
senator Michał Okła
 3 3Głosowanie Tajne głosowanie
 3 3  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 3 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich
 3 5  Punkt piąty porządku obrad: zmiany w składach komisji senackich
 3 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 3 5Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 15
 3 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach komisji senackich
 3 5Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 16
 3 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach komisji senackich
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Ewa Tomaszewska
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Jerzy Szmit
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Romaszewski
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Jan Szafraniec
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Mieczysław Augustyn
 3   Zamknięcie posiedzenia
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Adama Bielę i Czesława Ryszkę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Adama Bielę i Czesława Ryszkę

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.