Spis uchwał Prezydium Senatu
VI kadencji

Rok

Uchwała w formie PDF

Data

Tytuł

2007

 uchwała

2007-10-23

uchylająca uchwałę nr 400 Prezydium Senatu z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zlecenia Wielkopolskiej Fundacji im. I. Paderewskiego w Poznaniu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-10-23

zmieniająca uchwałę nr 352 Prezydium Senatu z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie zlecenia Prowincji św. Antoniego i błogosławionego Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krakowie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-10-23

zmieniająca uchwałę nr 261 Prezydium Senatu z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu “Wspólnota Polska” w Warszawie zadań inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-10-23

w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-10-23

zmieniająca uchwałę nr 283 Prezydium Senatu z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu “Wspólnota Polska” w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-10-23

w sprawie zlecenia CARITAS POLSKA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-10-10

zmieniająca uchwałę nr 280 Prezydium Senatu z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie zlecenia Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-10-10

zmieniająca uchwałę nr 283 Prezydium Senatu z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu “Wspólnota Polska” w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-10-10

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-10-10

zmieniająca uchwałę nr 261 Prezydium Senatu z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu “Wspólnota Polska” w Warszawie zadań inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-09-14

uchylająca uchwałę nr 336 Prezydium Senatu z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie zlecenia Fundacji Ocalmy od Zapomnienia w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-09-14

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na rzecz Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-09-14

w sprawie określenia kierunków działań oraz priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 roku

 uchwała

2007.07.26

w sprawie zlecenia Wielkopolskiej Fundacji im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007.07.26

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007.07.26

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu GRZEŚ w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007.07.26

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007.07.26

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007.07.26

w sprawie zlecenia Prowincji św. Antoniego i błogosławionego Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krakowie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007.07.26

zmieniająca uchwałę nr 261 Prezydium Senatu z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-07-12

uchylająca uchwałę nr 345 Prezydium Senatu z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie zlecenia Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-07-12

uchylająca uchwałę nr 340 Prezydium Senatu z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii Polska - Europa - Świat w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-07-12

uchylająca uchwałę nr 318 Prezydium Senatu z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii Polska - Europa - Świat w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-07-12

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Dzieciakom z Ukrainy w Celestynowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-07-12

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Kaszubski Zespół Folklorystyczny KREBANE w Brusach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-07-12

w sprawie zlecenia Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-07-12

zmieniająca uchwałę nr 280 Prezydium Senatu z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie zlecenia Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-07-12

w sprawie zlecenia Małopolskiemu Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-07-12

zmieniająca uchwałę nr 261 Prezydium Senatu z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-22

w sprawie powołania Zespołu Doradców do spraw migracji ekonomicznej obywateli polskich do państw członkowskich Unii Europejskiej.

 uchwała

2007-06-22

uchylająca uchwałę nr 325 Prezydium Senatu z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie zlecenia Fundacji Centrum Twórczości Narodowej w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-22

w sprawie zlecenia Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-22

zmieniająca uchwałę nr 283 Prezydium Senatu z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-22

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Jakości w Oświacie w Ostródzie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-22

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Jakości w Oświacie w Ostródzie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-22

w sprawie zlecenia Fundacji Dzieci Wrzesińskich we Wrześni zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-22

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Raciechowice 2005 w Raciechowicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-22

w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-22

w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii Polska - Europa - Świat w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-22

w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii Polska - Europa - Świat w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-22

zmieniająca uchwałę nr 261 Prezydium Senatu z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-01

zmieniająca uchwałę nr 304 Prezydium Senatu z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie zlecenia Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka" w Poznaniu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-01

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Doradców Gospodarczych "Pro - Akademia" w Łodzi zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-01

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Doradców Gospodarczych "Pro - Akademia" w Łodzi zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-01

w sprawie zlecenia Komendzie Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Ząbkowicach Śląskich zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-01

zmieniająca uchwałę nr 283 Prezydium Senatu z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-01

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marie Curie - Skłodowskiej w Lublinie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-01

w sprawie zlecenia Dobrzyńsko - Kujawskiemu Towarzystwu Kulturalnemu we Włocławku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-01

w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział Miłośników Kołomyi "Pokucie" we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-01

w sprawie zlecenia Fundacji Kresowej "Semper Fidelis" we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-01

w sprawie zlecenia Autorskiemu Towarzystwu Edukacyjnemu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-01

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-01

w sprawie zlecenia Fundacji Świętego Wojciecha w Gnieźnie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-01

w sprawie zlecenia Gdańskiej Fundacji Dobroczynności w Gdańsku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-01

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Doradców Gospodarczych "Pro - Akademia" w Łodzi zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-01

w sprawie zlecenia Fundacji "Centrum Twórczości Narodowej" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-01

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-06-01

w sprawie zlecenia Prowincji św. Antoniego i błogosławionego Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krakowie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-11

w sprawie zlecenia Lubelskiemu Klubowi Polonijnemu w Lublinie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-11

zmieniająca uchwałę nr 283 Prezydium Senatu z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-10

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży PROMYK w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-10

w sprawie zlecenia Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-10

w sprawie zlecenia Społecznemu Komitetowi Pamięć i Trwanie w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-10

w sprawie zlecenia Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-10

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-10

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-10

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-10

w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii Polska - Europa - Świat w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-10

w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-10

w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-10

w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-10

w sprawie zlecenia Fundacji Ocalmy od zapomnienia w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-10

w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich oddział w Bytomiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-10

w sprawie zlecenia Regionalnej Radzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-10

w sprawie zlecenia Fundacji Archiwum Fotograficzne Tułaczy w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-08

w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-08

w sprawie zlecenia Związkowi Sybiraków w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-08

w sprawie zlecenia Fundacji AVE ARTE w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-08

w sprawie zlecenia Towarzystwu Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych Ojcowizna w Węgorzewie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-08

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Doradców Gospodarczych Pro - Akademia w Łodzi zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-08

w sprawie zlecenia Fundacji Centrum Twórczości Narodowej w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-08

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-08

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-08

w sprawie zlecenia Fundacji Młoda Europa w Bydgoszczy zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-08

w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-08

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-08

w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii Polska - Europa - Świat w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-08

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-08

w sprawie zlecenia Towarzystwu im. Marii Konopnickiej w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-08

w sprawie zlecenia Unii Katolickich Stowarzyszeń Rodzin Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-08

w sprawie zlecenia Fundacji "O Uśmiech Dziecka" w Makowie Mazowieckim zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-08

w sprawie zlecenia Fundacji "O Uśmiech Dziecka" w Makowie Mazowieckim zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-08

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Potrzebujących Pogodne Życie w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-08

w sprawie zlecenia Towarzystwu Edukacyjnemu Wiedza Powszechna w Gdańsku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-08

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Integracji ZORZA w Poddębicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-08

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Integracji ZORZA w Poddębicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-05-08

w sprawie zlecenia Oddziałowi Warszawskiemu Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-04-13

w sprawie zlecenia Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka" w Poznaniu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-04-13

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej w Lidzbarku Warmińskim zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-04-13

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-04-13

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-04-13

w sprawie zlecenia Oddziałowi Warszawskiemu Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-04-13

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-04-13

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-04-13

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Polaków na Wschodzie w Tarnobrzegu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-04-13

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-04-13

w sprawie zlecenia Fundacji Przyjaciół Wilna i Grodna "Serce Dzieciom" w Gdyni zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-04-13

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Nasza Gmina" w Dulczy Małej zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-04-13

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-04-13

w sprawie zlecenia Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wileński w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007.03.15

. zmieniająca uchwałę nr 283 Prezydium Senatu z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007.03.09

zmieniająca uchwałę nr 261 Prezydium Senatu z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007.03.09

w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007.03.09

w sprawie zlecenia Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007.03.09

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007.03.09

w sprawie zlecenia CARITAS POLSKA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007.03.09

w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007.03.09

w sprawie zlecenia Towarzystwu Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna" w Węgorzewie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007.02.22

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007.02.22

w sprawie zlecenia Fundacji Centrum Solidarności w Gdańsku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007.02.22

w sprawie zlecenia Fundacji "Wszystko dla Dzieci" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007.02.22

w sprawie zlecenia Fundacji "Wszystko dla Dzieci" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007.02.22

w sprawie zlecenia Wschodniej Fundacji Kultury "Akcent" w Lublinie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007.02.22

w sprawie zlecenia Fundacji POLONIA RESTITUTA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-02-08

w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-02-08

w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

 uchwała

2007-02-08

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r

 uchwała

2007-02-08

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk" w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

uchwała

2007-02-06

w sprawie określenia kierunków działań oraz priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 roku

2006

 uchwała

2006-12-21

zmieniająca uchwałę nr 51 Prezydium Senatu z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-12-21

zmieniająca uchwałę nr 62 Prezydium Senatu z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-12-21

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-12-21

w sprawie zlecenia Fundacji "ARS-VIA" w Toruniu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-12-14

zmieniająca uchwałę nr 28 Prezydium Senatu z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-12-14

zmieniająca uchwałę nr 96 Prezydium Senatu z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-12-14

zmieniająca uchwałę nr 30 Prezydium Senatu z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego (inwestycyjnego) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-12-14

zmieniająca uchwałę nr 70 Prezydium Senatu z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-12-14

w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-12-14

zmieniająca uchwałę nr 60 Prezydium Senatu z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-12-14

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-12-14

zmieniająca uchwałę nr 62 Prezydium Senatu z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-12-14

w sprawie zlecenia Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-12-14

w sprawie zlecenia Caritas Parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-12-14

w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii "Polska - Europa - Świat" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-12-14

w sprawie zlecenia CARITAS POLSKA w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-12-14

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-12-14

uchylająca uchwałę nr 196 Prezydium Senatu z dnia 15 września 2006 r. w sprawie zlecenia Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-11-14

zmieniająca uchwałę nr 28 Prezydium Senatu z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-11-14

zmieniająca uchwałę nr 96 Prezydium Senatu z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-11-14

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego (inwestycyjnego) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-11-14

uchylająca uchwałę nr 162 Prezydium Senatu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego (inwestycyjnego) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-11-14

zmieniająca uchwałę nr 59 Prezydium Senatu z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-11-14

zmieniająca uchwałę nr 95 Prezydium Senatu z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-11-14

zmieniająca uchwałę nr 52 Prezydium Senatu z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-11-14

zmieniająca uchwałę nr 49 Prezydium Senatu z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-11-14

zmieniająca uchwałę nr 133 Prezydium Senatu z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-11-14

zmieniająca uchwałę nr 132 Prezydium Senatu z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-11-14

zmieniająca uchwałę nr 136 Prezydium Senatu z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-11-14

zmieniająca uchwałę nr 192 Prezydium Senatu z dnia 15 września 2006 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-11-14

zmieniająca uchwałę nr 209 Prezydium Senatu z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-11-14

uchylająca uchwałę nr 186 Prezydium Senatu z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-11-14

uchylająca uchwałę nr 185 Prezydium Senatu z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-10-25

w sprawie zlecenia Fundacji "Światło - Życie" w Katowicach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-10-25

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-10-25

zmieniająca uchwałę nr 28 Prezydium Senatu z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-10-25

zmieniająca uchwałę nr 96 Prezydium Senatu z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-10-25

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Doradców Gospodarczych "PRO - AKADEMIA" w Łodzi zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-10-25

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-10-25

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-10-25

w sprawie zlecenia Fundacji "Na obcej ziemi" w Długiej Szlacheckiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-10-25

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-10-25

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-10-25

zmieniająca uchwałę nr 49 Prezydium Senatu z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-10-25

zmieniająca uchwałę nr 52 Prezydium Senatu z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-10-25

zmieniająca uchwałę nr 54 Prezydium Senatu z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-10-25

uchylająca uchwałę nr 184 Prezydium Senatu z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-10-25

uchylająca uchwałę nr 179 Prezydium Senatu z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-10-25

uchylająca uchwałę nr 90 Prezydium Senatu z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Na obcej ziemi" w Długiej Szlacheckiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-10-25

uchylająca uchwałę nr 88 Prezydium Senatu z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii Polska - Europa - Świat w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-09-27

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu otrzymywania przez senatorów dzienników urzędowych, druków senackich i sejmowych oraz kopert do korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu

 uchwała

2006-09-15

uchylająca uchwałę nr 180 Prezydium Senatu z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granica w 2006 r.

uchwała

2006-09-15

uchylająca uchwałę nr 178 Prezydium Senatu z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granica w 2006 r.

 uchwała

2006-09-15

uchylająca uchwałę nr 177 Prezydium Senatu z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granica w 2006 r.

uchwała

2006-09-15

zmieniająca uchwałę nr 130 Prezydium Senatu z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granica w 2006 r.

uchwała

2006-09-15

w sprawie zlecenia Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granica w 2006 r.

 uchwała

2006-09-15

zmieniająca uchwałę nr 136 Prezydium Senatu z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granica w 2006 r.

uchwała

2006-09-15

zmieniająca uchwałę nr 60 Prezydium Senatu z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granica w 2006 r.

uchwała

2006-09-15

zmieniająca uchwałę nr 62 Prezydium Senatu z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granica w 2006 r.

 uchwała

2006-09-15

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granica w 2006 r.

 uchwała

2006-09-15

w sprawie zlecenia Caritas Polska w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granica w 2006 r.

 uchwała

2006-09-15

zmieniająca uchwałę nr 52 Prezydium Senatu z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granica w 2006 r.

uchwała

2006-09-15

zmieniając uchwałę nr 136 Prezydium Senatu z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granica w 2006 r.

 uchwała

2006-08-23

uchylająca uchwałę nr 156 Prezydium Senatu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-08-04

w sprawie zlecenia Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Gdańsku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-08-04

w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-08-04

w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-08-04

w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-08-04

w sprawie zlecenia Pomorskiej Fundacji Edukacyjnej w Gdańsku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-07-20

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego (inwestycyjnego) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-07-20

w sprawie zlecenia Europejskiemu Domowi Spotkań - Fundacji Nowy Staw w Lublinie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-07-20

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-07-20

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-07-20

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-07-20

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-07-20

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-07-20

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-07-20

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-07-20

w sprawie zlecenia Towarzystwu Inicjatyw Wychowawczych w Krakowie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-07-20

w sprawie zlecenia Autorskiemu Towarzystwu Edukacyjnemu w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-07-20

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-07-20

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk" w Puławach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-07-20

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-07-20

w sprawie zlecenia Samodzielnemu Kołu Terenowemu nr 75 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krasnymstawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-07-20

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-07-20

w sprawie zlecenia Regionalnej Radzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-07-20

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Współpracy Polska - Wschód w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

uchylająca uchwałę nr 124 Prezydium Senatu z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie zlecenia Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

zmieniająca uchwałę nr 95 Prezydium Senatu z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą
w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

zmieniająca uchwałę nr 96 Prezydium Senatu z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

zmieniająca uchwałę nr 28 Prezydium Senatu z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

w sprawie zlecenia Towarzystwu Kultury Języka w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

w sprawie zlecenia Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej w Zielonej Górze zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

w sprawie zlecenia Towarzystwu Edukacyjnemu "Wiedza Powszechna" w Gdańsku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

w sprawie zlecenia Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział Bytom zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią

i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

w sprawie zlecenia Radzie Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

w sprawie zlecenia Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

zmieniająca uchwałę nr 59 Prezydium Senatu z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

zmieniająca uchwałę nr 95 Prezydium Senatu z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

w sprawie zlecenia Fundacji "O Uśmiech Dziecka" w Makowie Mazowieckim zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

zmieniająca uchwałę nr 52 Prezydium Senatu z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

w sprawie zlecenia Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-22

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-08

w sprawie zlecenia Związkowi Sybiraków Zarząd Główny w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-08

w sprawie zlecenia Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-08

zmieniająca uchwałę nr 52 Prezydium Senatu z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-08

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-08

w sprawie zlecenia Towarzystwu Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna" w Węgorzewie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-08

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-08

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-08

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-08

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-06-08

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-05-26

zmieniająca uchwałę nr 96 Prezydium Senatu z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-05-26

zmieniająca uchwałę nr 49 Prezydium Senatu z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Caritas Archidiecezji Wrocławskiej we Wrocławiu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Caritas Polska w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Fundacji "Na obcej ziemi" w Długiej Szlacheckiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Integracji "Zorza" w Poddębicach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

 uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Gdańskiej Fundacji Dobroczynności w Gdańsku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Integracji "Zorza" w Poddębicach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Towarzystwu im. Marii Konopnickiej w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk" w Puławach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Fundacji Dzieci Wrzesińskich we Wrześni zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Małopolskiemu Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Caritas Diecezji Płockiej w Płocku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnej Troski "Nadzieja" w Stalowej Woli zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Fundacji "Polonia Restituta" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Unii Katolickich Stowarzyszeń Rodzin Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-05-26

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-05-11

zmieniająca uchwałę w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki
nad Polonią i Polakami za granicą

uchwała

2006-05-11

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu otrzymywania przez senatorów dzienników urzędowych, druków senackich i sejmowych oraz kopert do korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu

uchwała

2006-04-20

uchylająca uchwałę nr 43 Prezydium Senatu z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

uchylająca uchwałę nr 42 Prezydium Senatu z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

zmieniająca uchwałę nr 28 Prezydium Senatu z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą
w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Fundacji "Na obcej ziemi" w Długiej Szlacheckiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii: Polska - Europa - Świat w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii: Polska - Europa - Świat w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej w Lidzbarku Warmińskim zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Oddziałowi Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Polaków na Wschodzie w Tarnobrzegu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk" w Puławach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Fundacji Tygodnika Powszechnego w Krakowie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk" w Puławach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Fundacji Przyjaciół Wilna i Grodna "Serce Dzieciom" w Gdyni zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Kaszubski Zespół Folklorystyczny "Krebane" w Brusach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Oddziałowi Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Wschodniej Fundacji Kultury "Akcent" w Lublinie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Fundacji "Wszystko dla Dzieci" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Doradców Gospodarczych "Pro - Akademia" w Łodzi zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Okręgowej Izbie Lekarskiej w Częstochowie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r

uchwała

2006-04-20

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-03-29

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-03-22

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-03-22

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-03-22

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-03-22

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r

uchwała

2006-03-22

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-03-08

zmieniająca uchwałę nr 28 Prezydium Senatu z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-03-08

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-03-08

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-03-08

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-03-08

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

Dokument niedostępny w wersji elektronicznej

2006-03-08

w sprawie zlecenia Fundacji Wolność i Demokracja w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

Dokument niedostępny w wersji elektronicznej

2006-03-08

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Wspólnota Polska w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

Dokument niedostępny w wersji elektronicznej

2006-03-08

w sprawie zlecenia Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

Dokument niedostępny w wersji elektronicznej

2006-03-08

sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

Dokument niedostępny w wersji elektronicznej

2006-03-08

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

Dokument niedostępny w wersji elektronicznej

2006-03-08

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

Dokument niedostępny w wersji elektronicznej

2006-03-08

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

Dokument niedostępny w wersji elektronicznej

2006-03-08

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

Dokument niedostępny w wersji elektronicznej

2006-03-08

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

Dokument niedostępny w wersji elektronicznej

2006-03-08

w sprawie zlecenia Harcerskiej Fundacji Pomocy Dzieciom im. Hm. Aleksandra Kamińskiego w Szczecinku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-03-01

w sprawie określenia kierunków działania oraz priorytetów finansowania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą na rok 2006

uchwała

2006-02-16

w sprawie zlecenia Złotnickiemu Zespołowi Górali Czadeckich "Dolina Nowego Sołońca" w Złotniku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-02-16

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-02-16

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Parafiada w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-02-16

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Parafiada w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-02-16

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Parafiada w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-02-16

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-02-16

w sprawie zlecenia Lubelskiemu Klubowi Polonijnemu w Lublinie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-02-16

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego (inwestycyjnego) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-02-16

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego (inwestycyjnego) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

uchwała

2006-02-16

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r

2005

uchwała

2005-12-23

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

uchwała

2005-12-23

zmieniająca uchwałę nr 11 Prezydium Senatu z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

uchwała

2005-12-23

zmieniająca uchwałę nr 564 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2005 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

uchwała

2005-12-23

zmieniająca uchwałę nr 523 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

uchwała

2005-12-09

zmieniająca uchwałę nr 514 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

uchwała

2005-12-09

zmieniająca uchwałę nr 535 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

uchwała

2005-12-09

zmieniająca uchwałę nr 515 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

uchwała

2005-12-09

zmieniająca uchwałę nr 522 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

uchwała

2005-12-09

zmieniająca uchwałę nr 533 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

uchwała

2005-12-09

zmieniająca uchwałę nr 529 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

uchwała

2005-12-09

zmieniająca uchwałę nr 494 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

uchwała

2005-12-09

uchylająca uchwałę nr 635 Prezydium Senatu z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

uchwała

2005-12-09

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego inwestycyjnego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

uchwała

2005-12-09

zmieniająca uchwałę nr 704 Prezydium Senatu z dnia 12 października 2005 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego inwestycyjnego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

41 kB

2005-12-09

zmieniająca uchwałę nr 564 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2005 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

38 kB

2005-12-09

zmieniająca uchwałę nr 523 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

33 kB

2005-12-09

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

33 kB

2005-12-09

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

34 kB

2005-12-09

zmieniająca uchwałę nr 517 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego i w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

33 kB

2005-12-09

w sprawie zlecenia Towarzystwu Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

33 kB

2005-12-09

w sprawie zlecenia Fundacji "Polonia Restituta" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

32 kB

2005-12-09

w sprawie zlecenia Caritas Polska w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

32 kB

2005-12-09

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Szczególnej Troski Nadzieja w Stalowej Woli zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

32 kB

2005-12-09

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

33 kB

2005-12-09

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

31 kB

2005-12-09

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

18 kB

2005-12-09

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Pomocy Socjalnej

V kadencja

IV kadencja