Ostatnia zmiana pliku: 17.07.2007 r.

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 350 do 399

VI kadencja

Wszystkie druki są w formacie PDF

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

399

2007-03-19

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

31

399A

2007-03-27

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zarządzaniu kryzysowym

31

399B

2007-04-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zarządzaniu kryzysowym

31

399Z

2007-04-12

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zarządzaniu kryzysowym

31

398

2007-03-19

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

30

398A

2007-03-27

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

30

397

2007-03-19

Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

31

397A

2007-04-03

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

31

396

2007-03-19

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

31

396A

2007-04-03

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

31

396Z

2007-04-13

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

31

395

2007-03-19

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

31

395A

2007-03-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

31

395B

2007-04-03

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

31

395Z

2007-04-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

31

394

2007-03-19

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw

31

394A

2007-03-27

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw

31

394B

2007-04-04

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw

31

394Z

2007-04-12

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw

31

393

2007-03-19

Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej

30

393A

2007-03-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o kompatybilności elektromagnetycznej

30

392

2007-03-16

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

31

392A

2007-03-30

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

31

392B

2007-04-03

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

31

392C

2007-04-12

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

31

392Z

2007-04-13

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

31

391

2007-03-16

Ustawa o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r.

31

391A

2007-03-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o uchwalonej przez Sejm w dniu 15 marca 2007 r. ustawie o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r.

31

390

2007-03-16

Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

31

390A

2007-03-29

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

31

390B

2007-04-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

31

390Z

2007-04-12

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

31

389

2007-03-16

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

31

389A

2007-03-29

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

31

389Z

2007-04-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

31

389B

2007-04-03

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

31

388

2007-03-14

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składach komisji senackich

30

387

2007-03-07

Informacja o działalności Rzecznika Interesu Publicznego w 2006 r.

 

386

2007-03-08

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

30

386A

2007-03-15

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

30

386Z

2007-03-29

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków)

30

385

2007-03-08

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

30

385A

2007-03-15

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

30

385Z

2007-03-29

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków)

30

384

2007-03-08

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

30

384A

2007-03-15

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

30

384Z

2007-03-29

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków)

30

383

2007-03-08

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

29

383A

2007-03-13

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

29

382

2007-03-08

Ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw

30

382A

2007-03-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw

30

382Z

2007-03-29

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków)

30

381

2007-03-08

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

30

381A

2007-03-27

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o uchwalonej przez Sejm w dniu 7 marca 2007 r. ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy

30

381Z

2007-03-29

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków)

30

380

2007-03-08

Ustawa o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

30

380A

2007-03-13

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

30

380B

2007-03-27

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o uchwalonej przez Sejm w dniu 7 marca 2007 r. ustawie o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

30

380Z

2007-03-29

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

30

379

2007-03-08

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw

30

379A

2007-03-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw

30

379B

2007-03-15

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw

30

379Z

2007-03-29

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw

30

378

2007-03-08

Ustawa o ratyfikacji Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, przyjętego w Kingston dnia 27 marca 1998 r.

30

378A

2007-03-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ratyfikacji Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, przyjętego w Kingston dnia 27 marca 1998 r.

30

378B

2007-03-13

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, przyjętego w Kingston dnia 27 marca 1998 r.

30

398Z

2007-03-29

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

30

377

2007-03-08

Ustawa o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, przyjętej na VII Spotkaniu Państw-Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza w dniu 23 maja 1997 r.

30

377A

2007-03-13

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, przyjętej na VII Spotkaniu Państw-Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza w dniu 23 maja 1997 r.

30

377B

2007-03-13

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, przyjętej na VII Spotkaniu Państw-Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza w dniu 23 maja 1997 r.

30

376

2007-03-08

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

30

376A

2007-03-13

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

30

376B

2007-03-15

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

30

375

2007-03-05

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

29

375A

2007-03-08

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

29

375Z

2007-03-14

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

29

374

2007-03-05

Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze

29

374A

2007-03-08

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o prokuraturze

29

374B

2007-03-09

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o prokuraturze

29

373

2007-03-05

Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

29

373A

2007-03-08

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

29

373B

2007-03-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

29

373Z

2007-03-14

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

29

372

2007-03-05

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw

29

372A

2007-03-08

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw

29

372Z

2007-03-14

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw

29

371

2007-03-05

Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy

29

371A

2007-03-08

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy

29

371B

2007-03-09

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy

29

371C

2007-03-08

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy

29

370

2007-02-23

Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

37

370S

2007-06-26

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 370).

37

369

2007-02-23

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

32

369S

2007-03-22

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 369)

32

369X

2007-05-30

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

 

368

2007-02-23

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

32

368S

2007-03-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

32

367

2007-02-23

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

37

367S

2007-06-19

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

37

366

2007-02-22

Projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

34

366S

2007-05-11

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 366)

34

366X

2007-06-01

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

34

365

2007-02-21

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej

28

364

2007-02-20

Projekt uchwały w sprawie uhonorowania działalności Ireny Sendlerowej i Rady Pomocy Żydom - "ŻEGOTA" w tajnych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej.

29

364O

2007-02-22

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie uhonorowania działalności Ireny Sendlerowej i Rady Pomocy Żydom - "ŻEGOTA" w tajnych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej

29

363

2007-02-16

Ustawa o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw

28

363A

2007-02-20

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw

28

363Z

2007-02-22

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw

28

362

2007-02-16

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

29

362A

2007-03-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

29

362B

2007-03-08

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

29

362Z

2007-03-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

29

361

2007-02-16

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

28

361A

2007-02-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

28

360

2007-02-16

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

28

360A

2007-02-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

28

360Z

2007-02-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

28

359

2007-02-16

Ustawa o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

28

359A

2007-02-20

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

28

359Z

2007-02-21

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

28

358

2007-02-16

Ustawa o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw

28

358A

2007-02-20

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw

28

358Z

2007-02-22

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw

28

357

2007-02-16

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

29

357A

2007-03-07

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

29

357Z

2007-03-14

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

29

356

2007-02-16

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

29

356A

2007-03-08

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

29

355

2007-02-16

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

28

355A

2007-02-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

28

354

2007-02-19

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw

29

354A

2007-03-08

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw

29

354Z

2007-03-14

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw

29

353

2007-02-13

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

 

352

2007-02-14

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

 

352S

2007-02-21

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 352)

 

351

2007-02-07

Projekt rezolucji w sprawie uwolnienia Aleksandra Kazulina

28

351O

2007-02-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Spraw Zagranicznych (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie rezolucji w sprawie uwolnienia Aleksandra Kazulina

28

350

2007-01-26

Projekt ustawy o warunkach zajmowania niektórych stanowisk w Rzeczypospolitej Polskiej

 

350S

2007-07-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o projekcie ustawy o warunkach zajmowania niektórych stanowisk w Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 350)