ORGANY SENATU

  
Marszałek Senatu RP V Kadencji
Longin Hieronim Pastusiak
Wicemarszałkowie Senatu RP V Kadencji
Jolanta Danielak
Ryszard Jarzembowski
Kazimierz Kutz
Prezydium Senatu
Konwent Seniorów
Komisje Senatu