Jolanta Ryszarda Danielak

Jolanta Ryszarda Danielak

Okręg wyborczy nr 8 (Zielona Góra)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy

Senator IV kadencji Senatu RP

Wicemarszałek Senatu RP V kadencji


Urodziła się w 1954 roku w Szczecinku.

Ukończyła studia z zakresu psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studia w Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie, gdzie uzyskała stopień oficerski.

W 1978 rozpoczęła pracę w Ośrodku Przystosowania Społecznego w Czersku (byłe woj. bydgoskie). Od 1979 pracuje w Zielonej Górze, w tym 13 lat w Poradni Zdrowia Psychicznego Zarządu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a od 1991 - w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Zielonej Górze.

Od 21 lat jest biegłym sądowym w zakresie psychologii klinicznej. Zajmowała się problemami przestępczości nieletnich i przeciwdziałaniem patologiom społecznym.

Od 1994 była radną Rady Miejskiej w Zielonej Górze, a od 1997 - przewodniczącą Rady Miasta Zielona Góra.

Jest założycielką Fundacji "Bezpieczne Miasto" i Fundacji "Nasz Dom".

Zasiada w Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i w Zarządzie Lubuskiego Stowarzyszenia "Trzeźwość".

W Senacie IV kadencji pracowała w komisjach: Praw Człowieka i Praworządności oraz Rodziny i Polityki Społecznej.

Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest członkinią Rady Krajowej tej partii.

Mężatka, ma dwie córki.


Członkini: Komisji Emigracji i Polaków za Granicą (o komisji)

Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (o komisji)

Członkini Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści