Kluby i koła senackie
 
  • Klub Senacki Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"
  • Klub Senatorski Blok Senat 2001
  • Klub Senacki Socjaldemokracji Polskiej
  • Koło Senatorów Ludowych i Niezależnych
  • Koło Senackie demokraci.pl
  • Koło Senatorskie Ligi Polskich Rodzin
  • Koło Senatorów Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej
  • Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
  • Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • Senatorowie niezrzeszeni

Przynależność Senatorów do klubów i kół