List marszałka Senatu RP L. Pastusiaka do przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2005 r. dotycząca sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi
Dzień Polonii
Przemówienie marszałka Senatu z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą
Senat w dziele umacniania światowej rodziny Polaków
Pomoc Senatu dla Polonii w 2005 r.
Pomoc Senatu dla Polonii w 2004 r.
Pomoc Senatu dla Polonii w 2003 r.
Pomoc Senatu dla Polonii w 2002 r. (pdf)
Polonijna Rada Konsultacyjna
Prace Komisji Emigracji i Polaków za Granicą
Uchwały Prezydium Senatu
Wydarzenia
Podziękowania
Internetowy adres dla Polonii