Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 93
5 września 2005 r.

obejmuje okres od 16 do 31 sierpnia 2005 r.

 

Uroczyste zgromadzenie Sejmu i Senatu z okazji 25 rocznicy "Solidarności"

Z prac komisji
17 sierpnia 2005 r.
29 sierpnia 2005 r.
30 sierpnia 2005 r.

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"