Ostatnia zmiana pliku: 26 czerwca 2001 r.

84. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

20, 21 i 22 czerwca 2001 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o łączności. - projekt pilny - (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2851, 2878, 2878-A
druki senackie nr 648, 648A
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmieniającej ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawę o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystywaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych. - projekt pilny - (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2608, 2908
druki senackie nr
649, 649A
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2860, 2946
druki senackie nr
658, 658A, 658B
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki senackie nr 659, 659A
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o usługach detektywistycznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2412, 2722
druki senackie nr
641, 641A
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 854, 940, 1301, 1304, 1358, 1456, 1512, 2135, 2135-A
druki senackie nr
647, 647A, 647Z
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 351, 1988, 1988-A
druki senackie nr
645, 645A, 645Z
Uchwała, opis w Diariuszu

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2012, do druku 2012, 2012-A, 2736, 2736-A
druki senackie nr
642, 642A, 642Z
Uchwała, opis w Diariuszu

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kredycie konsumenckim. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 2646, 2837, 2837-A
druki senackie nr
646, 646A, 646Z
Uchwała, opis w Diariuszu

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2745, 2882, 2882-A
druki senackie nr
643, 643A, 643Z
Uchwała, opis w Diariuszu

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 2573, 2716, 2716-A
druki senackie nr
644, 644A
Uchwała, opis w Diariuszu

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1569, 1584 , 2292
druki senackie nr
650, 650A, 650Z
Uchwała, opis w Diariuszu

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2890, 2988
druki senackie nr
651, 651A
Uchwała, opis w Diariuszu

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki senackie nr 653, 653A, 653Z
Uchwała, opis w Diariuszu

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki senackie nr 652, 652A
Uchwała, opis w Diariuszu


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu