Ostatnia zmiana pliku: 09.01.2001 r.

68. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI
9 listopada 2000 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 1992, 2191, 2191 A
druki senackie nr 495, 495A, 495Z
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2186, 2226
druk senacki nr 500, 500A
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 2127, 2203, 2203 A
druki senackie nr 494, 494A, 494Z
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo atomowe. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 1724, do druku 1724 i 2199
druki senackie nr 488, 488A, 488Z
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druk sejmowy nr 2236, 2278
druk senacki nr 501, 501A
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto. (Ustawa przyjęta bez poprawek)

druki sejmowe nr 1879 i 2205
druk senacki nr 502, 502A
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Projekt odesłano do komisji)
druki senackie nr 459, 459S

Opis w Diariuszu

8. Zmiany w składach komisji senackich. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 503
Uchwała, opis w Diariuszu

9. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr
510
Uchwała, opis w Diariusz


UWAGA:
9 listopada 2000 r. w Wysokiej Izbie wystąpiła Przewodnicząca Senatu Hiszpanii Esperanza Aguirre Gil de Biedma.

- Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.


Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Oświadczenia złożone przez senatorów na 68. posiedzeniu Senatu RP
cd oświadczeń złożonych przez senatorów na 68. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu