Ostatnia zmiana pliku: 09 stycznia 2001 r.

66. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI
3, 4 i 5 października 2000 r.


1. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Leona Kieresa. (Senat podjął uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu)
druk senacki nr 482
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Mariana Cichosza. (Senat podjął uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu)
druk senacki nr 483
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Odwołanie Wicemarszałka Senatu. (Senat podjął uchwałę w sprawie odwołania Wicemarszałka)
druk senacki nr 485
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Wybór Wicemarszałka Senatu. (Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru Wicemarszałka)
druk senacki nr 486
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Zmiana w składzie komisji senackich (Senat dokonał zmian w składach komisji)
druk senacki nr 484
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 1616, 2118, 2118A
druki senackie nr 471, 471A, 471Z
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rzecznikach patentowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 1605, 2068, 2068A
druki senackie nr 470, 470A
Uchwała, opis w Diariuszu

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpieczeństwie morskim. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 1269, 2130, 2130A
druki senackie nr 469, 469A
Uchwała, opis w Diariuszu

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2149, 2202
druki senackie nr 473, 473A
Uchwała, opis w Diariuszu

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 615, 890, 2128
druki senackie nr 474, 474A, 474B, 474Z
Uchwała, opis w Dariuszu

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu o wprowadzeniu zmian do Porozumienia o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "INTERSPUTNIK", przyjętego podczas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2022, 2184
druki senackie nr 475, 475A
Uchwała, opis w Diariuszu

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1451, do druku 1451, 1706, 2057, 2057A
druki senackie nr 477, 477A, 477Z
Uchwała, opis w Diariuszu

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1423, 2102, 2102A
druki senackie nr 476, 476A, 476B, 476Z
Uchwała, opis w Diariuszu

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1311, 2087,2087A
druki senackie nr 478, 478A, 478Z
Uchwała, opis w Diariuszu

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 631, 2107,Errata do druku 2107, 2107A
druki senackie nr 479, 479A, 479B, 479Z
Uchwała, opis w Diariuszu

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 1700, 2074, 2074A
druki senackie nr 480, 480A, 480Z
Uchwała, opis w Diariuszu

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 2164, 2200
druki senackie nr 481, 481A, 481Z
Uchwała, opis w Diariuszu

- Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.


Oświadczenia złożone przez senatorów na 66. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu