5. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI
17 i 18 grudnia 1997 r.


Porządek dzienny

 1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.* (Ustawa przyjęta z poprawkami)
  druki senackie nr 29, 29A, 29B i 29Z
  uchwała; opis w Diariuszu
 2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki senackie nr 30, 30A, 30B
  uchwała; opis w Diariuszu
 3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cenach*. (Ustawa przyjęta z poprawką)
  druki senackie nr 31, 31A
  uchwała; opis w Diariuszu
 4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o waloryzacji niektórych emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw*. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
  druki senackie nr 32, 32A, 32B, 32C i 32Z
  uchwała; opis w Diariuszu
 5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz o wprowadzeniu opłaty węglowej*. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki senackie nr 39, 39A
  uchwała; opis w Diariuszu
 6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks celny. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki senackie nr 38 38A, 38B
  uchwała; opis w Diariuszu
 7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych*.
  (Ustawa przyjęta z poprawką)

  druki senackie nr 36, 36A, 36B i 36Z
  uchwała; opis w Diariuszu
 8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki senackie nr 37, 37A, 37B i 37Z
  uchwała; opis w Diariuszu
 9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym*. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
  druki senackie nr 41, 41A, 41B i 41Z
  uchwała; opis w Diariuszu
 10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży*. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki senackie nr 33, 33A, 33B i 33Z
  uchwała; opis w Diariuszu
 11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej*. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki senackie nr 34, 34A, 34B 34C
  uchwała; opis w Diariuszu
 12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki senackie nr 40, 40A, 40B i 40Z
  uchwała; opis w Diariuszu
 13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki senackie nr 35, 35A, 35B
  uchwała; opis w Diariuszu
 14. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Komisję Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych projektu uchwały Senatu w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.
  druk s
  enacki nr 
  26
  uchwała; opis w Diariuszu
 15. Pierwsze czytanie przedstawionego przez grupę senatorów projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
  druk senacki nr 27
  uchwała; opis w Diariuszu
 16. Zmiany w składzie komisji senackich.
  druk senacki nr 28
  uchwała; opis w Diariuszu

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1. Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.


Oświadczenia senatorów złożone na 5. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu