Ostatnia zmiana pliku: 27.01.1999 r.

25. POSIEDZENIE SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

9, 10, 11 i 16 grudnia 1998 r.


 1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki sejmowe nr 480, 702, 702A
  druk senacki nr
  157, 157A, 157Z
  Uchwała, opis w Diariuszu
 2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
  druki sejmowe nr 258, 684, 684A
  druk senacki nr
  154, 154A, 154Z
  Uchwała, opis w Diariuszu
 3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo dewizowe. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
  druki sejmowe nr 299, do druku 299, 699
  druki senackie nr
  152, 152A, 152B, 152Z
  Uchwała, opis w Diariuszu
 4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o sejmowej komisji śledczej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
  druki sejmowe nr 380, 639, 639A
  druki senackie nr
  153, 153A, 153B, 153Z
  Uchwała, opis w Diariuszu
 5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki sejmowe nr 664, 666
  druk senacki nr
  156, 156A
  Uchwała, opis w Diariuszu
 6. Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności za okres od 8 maja 1997 r. do 7 maja 1998 r. z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. (Informacja przyjęta do wiadomości)
  druk senacki nr
  85, 85A, opis w Diariuszu
 7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
  druki sejmowe nr 339, 710 i 710-A
  druki senackie nr
  155, do druku nr 155, 155A, 155Z
  Uchwała, opis w Diariuszu
 8. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Komisję Spraw Emigracji i Polaków za Granicą projektu ustawy o obywatelstwie. (Projekt skierowany do komisji)
  druk senacki nr
  146, opis w Diariuszu
 9. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Komisję Spraw Emigracji i Polaków za Granicą projektu ustawy o Karcie Polaka i trybie stwierdzenia przynależności do Narodu Polskiego osób pochodzenia lub narodowości polskiej. (Projekt skierowany do komisji)
  druk senacki nr
  147, opis w Diariuszu
 10. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Komisję Spraw Emigracji i Polaków za Granicą projektu ustawy o repatriacji. (Projekt skierowany do komisji)
  druk senacki nr
  148, opis w Diariuszu


Oświadczenia senatorów złożone na 25. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu