18. POSIEDZENIE

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

29 i 30 lipca 1998 r


 1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Statutu Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy, przyjętego rezolucją nr 247 (1993) Organu Zarządzającego Funduszu. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki sejmowe nr 486, 518
  druki senackie nr 114, 114A
  Uchwała; opis w Diariuszu
 2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki sejmowe nr 375, 459
  druki senackie nr 105, 105A, 105B
  Uchwała; opis w Diariuszu
 3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu gmin. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druk sejmowy nr 548
  druki senackie nr 120, 120A
  Uchwała; opis w Diariuszu
 4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki sejmowe nr 532, 535, 535-A
  druki senackie nr 119, 119A
  Uchwała; opis w Diariuszu
 5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki sejmowe nr 385, 495
  druki senackie nr 110, 110A, 110B, 110Z
  Uchwała; opis w Diariuszu
 6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki sejmowe nr 328, 464
  druki senackie nr 106, 106A, 106B
  Uchwała; opis w Diariuszu
 7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki sejmowe nr 288, 288A, 359, 359A
  druki senackie nr 111, 111-do, 111A, 111Z
  Uchwała; opis w Diariuszu
 8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki sejmowe nr 129, 188, 257, 493
  druki senackie nr 107, 107A
  Uchwała; opis w Diariuszu
 9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki sejmowe nr 441, 509
  druki senackie nr 113, 113A
  Uchwała; opis w Diariuszu
 10. Zmiany w składach komisji senackich. (Senat zmienił składy komisji)
  druki senackie nr 109, 122
  Uchwała 1, Uchwała 2; opis w Diariuszu


Oświadczenia senatorów złożone na 18. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie w Diariuszu