1. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI
21 października 1997 r.


Porządek dzienny

 

- Otwarcie posiedzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.
opis w Diariuszu

- Powołanie Marszałka Seniora.

- Wystąpienie Marszałka Seniora.
opis w Diariuszu

- Ślubowanie Marszałka Seniora.

- Powołanie senatorów-sekretarzy 1. posiedzenia Senatu.

- Ślubowanie senatorów.

- Wybór Marszałka Senatu.
Druk senacki nr 1
Uchwała; opis w Diariuszu

1. Wybór Wicemarszałków Senatu.
Druki senackie nr 2, 3, 4, 5, 6
Uchwała; opis w Diariuszu

2. Wybór Sekretarzy Senatu.
Druk senacki nr 7;
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Powołanie Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich.
Druk senacki nr 8, 9
Uchwała w sprawie powołania Komisji; opis w Diariuszu
Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji; opis w Diariuszu


Posiedzenie w Diariuszu