Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 89
5 lipca 2001 r.

obejmuje okres od 16 do 30 czerwca 2001 r.

 

84. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o łączności
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawę o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystywaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą ubezpieczeń społecznych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nieleglanego źródeł
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o usługach detektywistycznych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kredycie konsumenckim
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o odpowiedzialności majatkowej żołnierzy
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wsperaniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny

Oświadczenia złożone przez Senatorów na 84. posiedzeniu Senatu

Z prac komisji senackich
19 czerwca 2001 r.
20 czerwca 2001 r.
21 czerwca 2001 r.
22 czerwca 2001 r.
27 czerwca 2001 r.
28 czerwca 2001 r.
29 czerwca 2001 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"