Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 80
20 lutego 2001 r.

obejmuje okres od 1 do 15 lutego 2001 r.

75. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym
Uchwała Senatu w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka
Oświadczenia złożone na 75. posiedzeniu Senatu
Posiedzenia Prezydium Senatu
91 posiedzenie
92 posiedzenie
Uchwały Prezydium
Z prac komisji senackich
7 lutego 2001 r.
8 lutego 2001 r.
9 lutego 2001 r.
13 lutego 2001 r.
14 lutego 2001 r.
15 lutego 2001 r.
Kontakty międzynarodowe
Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów
Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"