Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 74
20 listopada 2000 r.

obejmuje okres od 1 do 15 listopada 2000 r.

68 posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o obrocie z zagranicą towarami technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo atomowe
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw
Zmiany w składzie komisji senackich
Uchwała Senatu w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
Oświadczenia złożone na 68. posiedzeniu Senatu
Posiedzenia Prezydium Senatu
86. posiedzenie
87. posiedzenie
Uchwały Prezydium
Z prac komisji senackich
2 listopada 2000 r.
3 listopada 2000 r.
8 listopada 2000 r.
9 listopada 2000 r.
14 listopada 2000 r.
15 listopada 2000 r.
Kontakty międzynarodowe
Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów
Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"