Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 67
5 sierpnia 2000 r.

obejmuje okres od 16 do 31 lipca 2000 r.

62. posiedzenie Senatu
Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności za 1999 r. z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu poprawek do Europejskiej Konwencji o Telewizji Ponadgranicznej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia społecznego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o obywatelstwie polskim
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o referendum lokalnym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Oświadczenia złożone na 62. posiedzeniu Senatu

Z prac komisji senackich
18 lipca 2000 r.
19 lipca 2000 r.
21 lipca 2000 r.
25 lipca 2000 r.
26 lipca 2000 r.
27 lipca 2000 r.
28 lipca 2000 r.

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"