Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 34
20 marca 1999 r.

obejmuje okres od 1 do 15 marca 1999 r.

 

31. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
Stanowisko Senat w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o ekstradycji.

Oświadczenia złożone przez Senatorów na 31. posiedzeniu Senatu

Posiedzenia Prezydium Senatu
49. posiedzenie
Uchwały Prezydium

Z prac komisji senackich
3 marca 1999 r.
10 marca 1999 r.
12 marca 1999 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"