Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 26
20 listopada 1998 r.

obejmuje okres od 1 do 15 listopada 1998 r.

 

22. posiedzenie Senatu
Ustawa o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym
Ustawa o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Oświadczenia złożone przez senatorów na 22. posiedzeniu Senatu

Z prac komisji senackich
3 listopada 1998 r.
4 listopada 1998 r.
6 listopada 1998 r.
10 listopada 1998 r.
13 listopada 1998 r.

Kontakty międzynarodowe

Senat i Polonia

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"