Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 25
5 listopada 1998 r.

obejmuje okres od 16 do 31 października 1998 r.

 

21. posiedzenie Senatu
Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa o przedłużeniu kadencji ławników ludowych i członków kolegiów do spraw wykroczeń
Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu Warszawskiego Krzyża Powstańczego

Oświadczenia złożone przez senatorów na 21. posiedzeniu Senatu

Posiedzenia Prezydium Senatu
40. posiedzenie
41. posiedzenie

Uchwały Prezydium Senatu

Z prac komisji senackich
20 października 1998 r.
21 października 1998 r.
23 października 1998 r.
28 października 1998 r.
29 października 1998 r.

Kontakty międzynarodowe

Senat i Polonia

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"