Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 22
20 września 1998 r.

obejmuje okres od 1 do 15 września 1998 r.

Z prac komisji senackich
9.września 1998 r.
10.września 1998 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"