Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


Kontakty międzynarodowe

W dniach 21 i 22 lipca br., na zaproszenie marszałek Alicji Grześkowiak, przebywał w Warszawie przewodniczący Senatu Republiki Francuskiej Rene Monory wraz z delegacją.

21 lipca gościa przyjęła marszałek A. Grześkowiak. Podczas spotkania R. Monory wyraził swój optymizm co do przyjęcia do UE nowych członków.

Senat Francji jest w pełni zaangażowany w sprawę przyjęcia Polski do UE. Uzyskałem zapewnienie prezydenta, że będziemy naciskać na przyspieszenie tego procesu - powiedział przewodniczący R. Monory i zapewnił, że z całej Europy Środkowej i Wschodniej Polska jest Francji najbliższa.

A. Monory wyraził opinię, że nie należy czekać z poszerzeniem Unii do czasu aż sama "piętnastka" zreformuje swoje struktury. Obydwa procesy powinny, jego zdaniem, toczyć się równolegle. W przeciwnym razie - ostrzegał - stracimy zbyt wiele czasu.

Zdaniem marszałek A. Grześkowiak, byłoby dobrze, gdybyśmy wstąpili do Unii w roku 2002-2003, ale zdajemy sobie sprawę - zaznaczyła marszałek - że musimy wypełnić pewne warunki. Marszałek podziękowała francuskiemu Senatowi za jego stanowisko w sprawach przyjęcia Polski do NATO oraz do UE. Prosiła o zrozumienie pewnych trudności, jakie mogą się ujawnić podczas negocjacji, naturalnych w procesie przechodzenia z systemu komunistycznego do demokracji i wolnego rynku.

Marszałek Senatu RP wyraziła pogląd, że stosunku Francji z Niemcami są dla Polski wzorem dla ułożenia stosunków Polski z Niemcami.

Marszałek A. Grześkowiak pogratulowała Francji mistrzostwa świata w piłce nożnej - Byłam zachwycona meczem finałowym, a trochę się znam na tym, bo mój mąż był piłkarzem I ligi - powiedziała marszałek.

Przewodniczący A. Monory zaprosił marszałek A. Grześkowiak do złożenia wizyty w Senacie Republiki Francuskiej.

* * *

24 lipca br. złożył wizytę w Senacie sekretarz generalny Ligi Państw Arabskich Esmat Abdel Meguid. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Władysław Bartoszewski.

Marszałek, witając gościa, wyraziła uznanie dla jego działalności politycznej. Podkreśliła, że Polsce zależy na dobrych kontaktach z krajami arabskimi.

Esmat Abdel Meguid - jak powiedział - jest oddany sprawie pokoju, ale pokoju kompleksowego, sprawiedliwego, bo tylko taki ma szansę trwać. Sekretarz generalny szczegółowo omówił negocjacje pokojowe z Izraelem prowadzone w przeszłości i obecne stosunki między państwami arabskimi i Izraelem, które określił mianem klinczu politycznego.

Marszałek Senatu zapewniła gościa, że Polska będzie wspierać procesy pokojowe. Jej zdaniem, w przyszłe tysiąclecie powinniśmy wnieść pokój oparty na prawdzie i sprawiedliwości.

Senator W. Bartoszewski przypomniał o poparciu państw arabskich dla polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa, a także o życzliwości Arabów wobec polskich uchodźców w latach drugiej wojny światowej. Przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej mówił o otwartości i życzliwości Polaków wobec państw arabskich.

Marszałek A. Grześkowiak zadeklarowała chęć współpracy z parlamentami państw arabskich.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment