Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 7
5 lutego 1998 r.

obejmuje okres od 16 do 31 stycznia 1998 r.

 

6. posiedzenie Senatu RP
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską
Wybór członków Rady Polityki Pieniężnej
Złożenie przysięgi przez wybranych przez Senat członków Rady Polityki Pieniężnej
Pierwsze czytanie przedstawionego przez grupę senatorów projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Zmiany w składzie komisji senackich
Pierwsze czytanie wniesionego przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne
Oświadczenia

Posiedzenia Prezydium Senatu RP
Z prac komisji senackich
19 stycznia 1998 r.
20 stycznia 1998 r.
21 stycznia 1998 r.
23 stycznia 1998 r.
28 stycznia 1998 r.
29 stycznia 1998 r.
30 stycznia 1998 r.

Wymiana międzynarodowa

Komunikaty

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Uchwały Prezydium Senatu RP


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"