Komisje Senatu RP III Kadencji
 • Komisja Gospodarki Narodowej
 • Podkomisja ds. Polityki Regionalnej
 • Komisja Inicjatyw i Prac Ustawodawczych
 • Komisja Kultury, Środków Przekazu,
  Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Komisja Nauki i Edukacji Narodowej
 • Komisja Obrony Narodowej
 • Komisja Ochrony Środowiska
 • Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia
 • Komisja Praw Człowieka i Praworządności
 • Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich
 • Komisja Rolnictwa
 • Komisja Samorządu Terytorialnego
  i Administracji Państwowej
 • Komisja Spraw Emigracji i Polaków za Granicą
 • Komisja Spraw Zagranicznych
  i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
 • Podkomisja do spraw Integracji Europejskiej
 • Komisja Nadzwyczajna do spraw inicjatywy ustawodawczej
  w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim
 • Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Przynależność Senatorów do komisji