Komisja Gospodarki Narodowej

Senatu RP III Kadencji

(22.10.1993 r. - 19.10.1007 r.)