Kluby i koła senackie

Senat RP III Kadencji




  • Koło Senatorskie - Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
  • Koło Senatorskie - Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
  • Klub Senacki NSZZ "Solidarność""
  • Klub Senatorów Niezależnych
  • Senatorski Klub Demokratyczny
  • Klub Parlamentarny Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
  • Parlamentarne Koło Mniejszości Niemieckiej
  • Senatorowie niezrzeszeni

Przynależność Senatorów do klubów i kół