Sojusz Lewicy Demokratycznej
Klub Parlamentarny

Koło Senatorskie