Rozmiar: 16498 bajtów

Jan Ryszard Karbowski

Senator z województwa jeleniogórskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Sojuszu Lewicy DemokratycznejCzłonek:
Komisji Kultury, Środków Przekazu, Wychowania Fizycznego i Sportu
[o komisji]
Komisji Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
[o komisji]
Podkomisji do spraw Integracji Europejskiej
[o komisji]

Biogram