Komisja Kultury, Środków Przekazu, Wychowania Fizycznego i Sportu

Senatu RP III Kadencji

(22.10.1993 r. - 19.10.1997 r.)