Komisja Spraw Zagranicznych
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Senatu RP III Kadencji22.10.1993 r. - 26.05.1995 r. Komisja Spraw Zagranicznych

26.05.1995 r. - 10.10.1997 r. Komisja Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych