Kluby Parlamentarne


Senatu RP II Kadencji


stan na grudzień 1991 r.

 • Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego
 • Klub Senatorów Niezależnych
 • Klub Parlamentarny "Porozumienie Ludowe"
 • Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodległej
 • Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
 • Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
 • Klub Liberalno-Demokratyczny
 • Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarność"
 • Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum
 • Klub Parlamentarny Chrześcijańskich Demokratów
 • Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
 • Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego "Solidarność"
 • Senatorowie niezrzeszeni

Przynależność Senatorów do klubów