Klub Parlamentarny
Polskiego Stronnictwa Ludowego
"Solidarność"