Komisja Nadzwyczajna
do Spraw Górnictwa

Senatu RP II Kadencji

(18.12.1992 r. - 21.04.1993 r.)