Komisja Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej

Senatu RP II Kadencji

(6.12.1991 r. - 31.05.1993 r.)