Komisja Praw Człowieka i Praworządności

Senatu RP IV Kadencji

(6.11.1997 r. - 18.10.2001 r.)