Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 10.01.2011 r

65. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

17 listopada 2010 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
Senat w dniu 17 listopada 2010 r. wprowadził poprawki (22) do ustawy.

druki sejmowe nr 3430, 3496, 3496-A
druki senackie nr 1013, 1013 A, 1013 B, 1013 C, 1013 D, 1013 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Senat w dniu 17 listopada 2010 r. wprowadził poprawki (44) do ustawy.

druki sejmowe nr 3366, do druku 3366, do druku 3366, do druku 3366, do druku 3366, do druku 3366, 3427, do druku 3427, do druku 3427, do druku 3427, 3500, 3543, do druku 3543
druki senackie nr 1020, 1020 A, 1020 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
Senat w dniu 17 listopada 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 3502, 3546, 3546-A, do druku 3546
druki senackie nr 1019, 1019 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 17 listopada 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 3292, do druku 3292, do druku 3292, do druku 3292, do druku 3292, do druku 3292, do druku 3292, 3454, 3454-A
druki senackie nr 1024, 1024 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

5.

Wybór wicemarszałka Senatu.
Senat w dniu 17 listopada 2010 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru Wicemarszałka Senatu - wybrał na to stanowisko senator Grażynę Sztark.

druk senacki nr 1030
uchwała

6.

Zmiana w składzie komisji senackiej.
Senat w dniu 17 listopada 2010 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.

druk senacki nr druk senacki nr 1029
uchwała


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z obrad w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.