Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 1.03.2010 r.

47. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

11, 12 i 13 stycznia 2010 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2010. Senat w dniu 12 stycznia 2010 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy.
druki sejmowe nr 2375, do druku nr 2375 ,2560,
druki senackie nr 742, 742 A, 742 Z
uchwała
opinia
opinia
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 13 stycznia 2010 r. wprowadził poprawki (41) do ustawy.

druki sejmowe nr 1727, do druku nr 1727, 2407, do druku nr 2407, 2407-A
druki senackie nr 740, 740 A, 740 B, 740 C, 740 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 13 stycznia 2010 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy.

druki sejmowe nr 2002,do druku nr 2002, 2561,
druki senackie nr 741, 741 A, 741 B, 741 Z
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 13 stycznia 2010 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.

druki sejmowe nr 1945, do druku nr 1945, 2521,
druki senackie nr 739, 739 A, 739 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
Senat w dniu 13 stycznia 2010 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.

druki sejmowe nr 2483, do druku nr 2483, 2551
druki senackie nr 737, 737 A, 737 Z
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

6.

Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej.
Senat w dniu 13 stycznia 2010 r. powołał w skład Rady Polityki Pieniężnej:
· Jerzego Krzysztofa Hausnera,
· Andrzeja Rzońcę,
· Jana Winieckiego.

druk senacki nr 746
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

7.

Złożenie przysięgi przez powołanych przez Senat członków Rady Polityki Pieniężnej.

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym.
Senat w dniu 13 stycznia 2010 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.

druki sejmowe nr 1898, do druku nr 1898, 1898 A, 2554
druki senackie nr 736, 736 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.
Senat w dniu 13 stycznia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 2386, do druku nr 2386, 2556
druk senacki nr 735, 735 A, 735 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.
Senat w dniu 13 stycznia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 2388, 2550
druki senackie nr 738, 738 A, 738 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z obrad w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.