Lobbing

Podstawy prawne
Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Regulamin Senatu. (Działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa na terenie Senatu RP określają: art. 37a, art. 60 ust. 2a, art. 63 ust. 3)
Zarządzenie marszałka Senatu w sprawie dostępu do informacji publicznej oraz zasad wstępu na posiedzenia Senatu i komisji senackich