Prace komisji

Podkomisja "Przyjazne Państwo"

Przedmiotem działania Podkomisji jest przygotowywanie projektów uchwał oraz rozpatrywanie ustaw zmierzających do ograniczania biurokracji, a także zmiana niejasnych, niespójnych, nieskutecznych lub zbędnych przepisów regulujących sprawy społeczno-gospodarcze, należące do zakresu prac Komisji Gospodarki Narodowej.