70. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu


 

 

 

(Oklaski)

Wicemarszałek Grażyna Sztark:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Ryszarda Bendera.

Do spisu treści

Senator Ryszard Bender:

Pani Marszałek! Państwo Senatorowie! Wysoka Izbo!

Spełniamy, realizujemy testament świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pamiętamy, że to on otwierał pierwsze posiedzenie Senatu naszej kadencji. Tym bardziej jest to dla nas znaczące, że ten jego testament, jak sądzę, wszyscy przyjmiemy i tę ustawę o żołnierzach wyklętych uchwalimy.

Wysoka Izbo! Tutaj u nas nie zapominano o tych, których później właściwie powszechnie zaczęto nazywać żołnierzami wyklętymi, o tych, którzy walczyli z przemocą komunistyczną w Polsce od chwili jej zaistnienia, i starano się w jakiś sposób ich uhonorować. To w naszej Izbie w czasie drugiej kadencji obroniono order czynu ludowego i order czynu narodowego. Uchwalono to w Sejmie, a tutaj, w Senacie miał ostać się tylko ten pierwszy, order czynu narodowego miał być głosami części senatorów usunięty. Tak się nie stało. Ordery te mogły otrzymać osoby, które walczyły w latach wojny, okupacji sowieckiej i niemieckiej, które walczyły na polskiej ziemi o niepodległość, o uwolnienie Polski z okowów komunistycznych narzucanych nam przez bolszewicki Kreml.

Dziś jakże trafnym określeniem "żołnierze wyklęci" obejmujemy przede wszystkim tych Polaków, którzy po tak zwanym wyzwoleniu, a faktycznie zniewoleniu Polski przez komunistów sowieckich i wywodzących się z naszego kraju, zniewoleniu za zgodą państw zachodnich, które oddały Polskę w niewolę sowiecką, nie chcieli pogodzić się z tą rzeczywistością i podnosili swój sprzeciw nie tylko w mowie, ale i w czynie, podjęli walkę z komunistyczną tyranią. Wśród nich byli właśnie i ci, dla których nasza Izba ustanowiła w drugiej kadencji order czynu narodowego. To byli żołnierze, bohaterowie z Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i z wielu innych formacji, na czele z legendarnym już dziś WiN ogniskującym główne działania całego społeczeństwa, które nie poddało się presji komunistycznej, w walce z systemem komunistycznym w Polsce.

Panie i Panowie Senatorowie! Wtedy, gdy o ten order czynu narodowego występowaliśmy jako część Izby, wydawało się, że nie uzyska to akceptacji, że upadnie ta inicjatywa, która przeszła w Sejmie. Ale coś sobie przypomniałem i, przemawiając z tego miejsca, powiedziałem do siedzących tutaj naszych koleżanek i kolegów z rodziny senatorskiej: proszę państwa, ci ludzie walczyli do końca pod znakiem Orła Białego i Matki Boskiej. Przypomniałem, jak w 1953 r. autobus, którym jechałem z mojej rodzinnej Łomży do miejscowości położonej niedaleko Szczuczyna i Wąsosza, został zatrzymany przez osoby w różnorakich mundurach, w rogatywkach z ryngrafami z Matką Boską i orłem. Wszyscy musieli wysiąść, kto miał legitymację partyjną, musiał ją zjeść, a oprócz tego mężczyźni, którzy taką legitymację mieli, musieli oddać paski i przetrzepani tymi paskami zostali zostawieni. Również w ten sposób starano się tych sługusów systemu nam obcego jakoś przywołać do rozsądku i porządku. Wówczas to zwróciłem się do mojego kolegi z czasów uniwersyteckich, z KUL Krzysztofa Kozłowskiego: Krzysztof, pamiętasz, jak musiałeś za mnie w zakładzie bibliotecznym instytutu podwójnie pracować? Nie wiedziałeś dlaczego, nie powiedziałem ci, teraz dopiero mówię. Dlatego, że jadąc tym autobusem, nie mogłem na czas wrócić do Lublina. Później patrzę, a on i paru innych z Unii Wolności wstrzymało się od głosu, przez co udało się to zrealizować.

Druga sprawa. Panowie Senatorowie Dobkowski i Sidorowicz wspominali tu o lokalnych sprawach. Ja też o nich mówię, ale chcę jeszcze więcej powiedzieć. Szanowni Państwo, ci bohaterowie byli poniżani, ci bohaterowi byli rozstrzeliwani nieraz w biały dzień w urzędach bezpieczeństwa. Urząd bezpieczeństwa w moim rodzinnym mieście był tuż koło naszego liceum. Jego szef Eliasz Totenheim rozstrzeliwał w biały dzień tych chłopców z okolicznych wsi i z samej Łomży. My musieliśmy schodzić z drugiego piętra na dół, żeby tego nie widzieć, ale słyszało się: w serce wroga ludu pal! Później ich wszystkich - wtedy jeszcze anonimowo nie chowano, ale to też było de facto anonimowe - w zaplombowanych trumnach oddawano rodzicom. Rodzice niekiedy nie wierzyli, że to mogą być ich dzieci, ich synowie. W związku z tym w nocy te trumny otwierano i rzeczywiście okazywało się... Oczywiście my, dzieci staraliśmy się, bo to było i ciekawe, i wzruszające, i podnoszące ducha, być i widzieć, jak to robiono. Ba, przewożono ich, bo niektórzy byli z miejscowości spod Wizny, spod Jedwabnego i trzeba było te osoby przewieźć. Władza nie śmiała wówczas zareagować, bo wiedziano, że chodzi o najwyższe dobro, o życie, o identyfikację osób najbliższych, osób bohaterskich.

Panie i Panowie Senatorowie! Dziś zmierzamy dalej, ustalamy ku pamięci poniżanych, torturowanych, mordowanych w latach PRL przez komunistów na zlecenie Kremla najlepszych synów i córek narodu 1 marca jako święto państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. To należy się tym wszystkim bohaterskim synom narodu polskiego.

Chwała im wieczna!

(Oklaski)

Wicemarszałek Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.

Proszę o zabranie głosu panią senator Alicję Zając.

Do spisu treści

Senator Alicja Zając:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!

Nigdy nie sądziłam, że moje pierwsze wystąpienie z tego miejsca w Wysokiej Izbie rozpocznę od słów, że marzenia spełniają się również po śmierci. Chcę powiedzieć, że dzisiejszy dzień, kiedy zostaje ustanowiony Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" dla mnie jest dniem szczególnym, ponieważ mam zaszczyt zastępować w Wysokiej Izbie świętej pamięci senatora Stanisława Zająca, który w czasie, kiedy pełnił mandat posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zabiegał o uznanie zasług żołnierzy Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". W podziękowaniu za te starania, co w tamtych czasach nie było proste, 1 września 2004 r. Stanisław Zając został odznaczony honorowym Krzyżem Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Myślę, że dzisiaj w sposób właściwy oddajemy cześć "Żołnierzom Wyklętym", ale jesteśmy winni pamięć również tym, którzy przez wiele dziesiątków lat nie pozwalali nam zapomnieć, że tacy żołnierze walczyli o niepodległą Polskę. Dziękuję.

(Oklaski)

Wicemarszałek Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Zbigniewa Cichonia.

Do spisu treści

Senator Zbigniew Cichoń:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Świętej pamięci prezydent, pan Lech Kaczyński, w swoim przemówieniu przygotowanym do wygłoszenia 10 kwietnia 2010 r. określił mord katyński bardzo trafnie jako akt założycielski wprowadzenia systemu totalitarnego importowanego z Moskwy. I trzeba pamiętać o tym, że następnymi krokami we wprowadzaniu tego właśnie systemu totalitarnego były działania władzy komunistycznej skierowane przeciwko "Żołnierzom Wyklętym". Dobrze się stało, że pan prezydent podjął tę inicjatywę jeszcze za swojego życia, bo, jak tu powiedział pan senator Andrzejewski, ta propozycja była przez niego wysunięta jeszcze w lutym 2010 r. Albowiem zbrodnia katyńska była kontynuowana w następnych latach po zakończeniu wojny przez miejscowych, lokalnych, polskich mocodawców. Tysiące żołnierzy Podziemia padło ofiarami bezprecedensowych prześladowań, rozmaitych tortur, a następnie wielu z tych żołnierzy zostało zamordowanych. Najbardziej znanym symbolem ofiar tego okresu był kapitan, a właściwie generał, Fieldorf "Nil". Był on ofiarą nie tylko przemocy fizycznej, ale i mordu sądowego. Akty mordów sądowych - mówił już o tym mój przedmówca, pan senator Iwan - były w tym czasie bezprzykładne, idące w tysiące. I tutaj trzeba podkreślić, że do tej pory, niestety, historia i wymiar sprawiedliwości nie zadośćuczyniły ofiarom tych mordów i ich rodzinom. Ci, którzy wtedy nosili togi sędziowskie, do tej pory nie zostali ukarani. Słyszeliśmy o tym, że były podejmowane starania o ekstradycję pani sędzi Wolińskiej, no ale nie doszły one do skutku, a w przypadku pana sędziego Michnika w dalszym ciągu trwają bezskutecznie. Niestety nie doczekaliśmy się aktu sprawiedliwości dziejowej i - pomimo tego, że te zbrodnie sądowe zostały opisane, niektóre nawet bardzo szczegółowego, przez historyków, a także przez obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana sędziego Rzeplińskiego, w jego doskonałym opracowaniu "My, sędziowie z woli Boga" - nie doszło do osądzenia tych zbrodni sądowych. Uważam, że to, że nie podjęto próby osądzenia mordów sądowych dokonywanych przez ludzi ubranych w togi sędziowskie, ludzi, którzy oczywiście byli jedynie ślepymi, posłusznymi wykonawcami ówczesnej władzy politycznej, to ciemna karta naszej, polskiej historii. Oczywiście ci ludzie byli kompletnie nieprzygotowani do pełnienia funkcji sędziowskiej. My, prawnicy pamiętamy o osławionych szkołach, zwanych szkołami Duracza, w których szkolono niejednokrotnie ludzi niemających nawet matury i ci oto ludzie po kilkumiesięcznych kursach zostawali sędziami i orzekali w tak skomplikowanych sprawach. Oni byli jedynie ślepym narzędziem zemsty na bohaterach, na prawdziwych patriotach, którzy zawołanie "Bóg, Honor i Ojczyzna" przekuwali w konkretne czyny, w konkretne działania i którzy nie lękali się przemocy, nie lękali się gwałtów, nie lękali się nawet tego, że mogą być pozbawieni życia, co wielokrotnie się zdarzało.

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że zemsta ówczesnej władzy dotykała nie tylko tych bohaterów, ale całych ich rodzin. Jako adwokat prowadzący sprawy o rehabilitację tych ludzi niejednokrotnie zapoznawałem się z zeznaniami najbliższych rodzin, które były bardzo gnębione. Ich dzieci nie mogły kontynuować nauki, wstęp na uczelnie był im wzbroniony, usiłowano ich zepchnąć niejako do drugiej kategorii, uczynić z nich ludzi niewykształconych, niemających żadnych szans na uzyskanie jakiejkolwiek poważnej pozycji społecznej. Dlatego pamiętając o tych bohaterskich ziomkach, naszych współrodakach, wyrażam pełną aprobatę dla ustanowienia tego święta i dla tej ustawy, która zostanie uchwalona.

Wydaje mi się, proszę państwa, że powinniśmy pamiętać o jeszcze jednym, żeby nie było to tylko uczczenie tych bohaterów, ale żeby płynęła dla nas również jakaś nauka z tego właśnie, że czcimy tych bohaterów. Pamiętajmy o tym, że cena służby ojczyźnie była bardzo wysoka, że służba ojczyźnie wymagała niejednokrotnie poświęcenia życia, poświęcenia kariery życiowej czy zawodowej - co było zresztą drugorzędne, bo cóż to jest poświęcenie kariery zawodowej wobec oddania własnego życia. Pamiętajmy o tym, żebyśmy dzisiaj, służąc ojczyźnie, mieli za wzór tych ludzi, którzy płacili najwyższą cenę - wzór doskonały, na pewno niedościgniony, ale trzeba stale o nim pamiętać i mieć w swojej świadomości również tu, kiedy podejmujemy decyzje w imieniu narodu, który nas wybrał. Miejmy odwagę cywilną, tylko tyle się od nas wymaga: odwagi cywilnej, a nie poświęcenia życia, które oni rzucili szalę i oddali za ojczyznę. Dziękuję.

(Oklaski)

Wicemarszałek Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Zdzisława Pupę.

Do spisu treści

Senator Zdzisław Pupa:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

"Gdzie są ich groby, Polsko! Gdzie ich nie ma!" - tak kiedyś wołał nad grobami polskich bohaterów Jan Paweł II.

Dzisiaj, kiedy mówimy o ustanowieniu święta "Żołnierzy Wyklętych", czuję się w obowiązku zwrócić uwagę na jednego z bohaterów, który został zamordowany tu, w Warszawie, tu zginął z rąk oprawców. Tym bohaterem jest, wspomniany już przez senatora Iwana, Karol Chmiel.

Pamiętam, że kiedy w miejscowości Zagorzyce, jego rodzinnej wiosce, odbywała się uroczystość nadania jego imienia gimnazjum, przybył jeden z jego synów i w swoim przemówieniu mówił o dramatyzmie tamtego okresu. Gdy Karol Chmiel czekał w więzieniu na wyrok śmierci, jego schorowana żona była w ciąży, a w niedługim czasie po wykonaniu wyroku umarła. Dzieci wyjechały do Krakowa, korzystając z dobrodziejstwa rodziny, która się nimi zaopiekowała. Później udało im się, w dosyć skomplikowany sposób, wyjechać za granicę.

Szanowni Państwo, kiedy patrzymy dzisiaj na bohaterstwo tych ludzi, musimy zdać sobie sprawę z tego, że jest to również dla nas testament, testament, który nam zostawili. Słowa, którym byli wierni, "Bóg, Honor, Ojczyzna" nie są czczą gadaniną, ale słowami, które trzeba przekuć w czyn, wypełniając zadania postawione przed osobami, które są odpowiedzialne za los ojczyzny. Przypominam sobie postawę pana prezesa IPN Janusza Kurtyki, który na dwa dni przed śmiercią gościł w tej Izbie. Miałem okazję z nim wtedy rozmawiać. Byłem inicjatorem tego, aby prezydent Lech Kaczyński odznaczył ich wysokimi odznaczeniami państwowymi. Te ordery zostały przyznane i cieszę się, jest mi niezmiernie miło, że jako przedstawiciel Podkarpacia... Że wspólnie w jakiś sposób 28 lutego będziemy mogli oddać tym rodzinom hołd i okazać szacunek. Trzeba zauważyć, że postawa tych ludzi zasługuje na to, aby uczono o nich w szkołach, aby mówiono o ich patriotyzmie i bohaterstwie nie tylko na tej sali, ale aby ich postawy i działania stale były przywoływane w naszym życiu. Dziękuję.

(Oklaski)

Wicemarszałek Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Bohdana Paszkowskiego.

Do spisu treści

Senator Bohdan Paszkowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Moje wystąpienie jest w zasadzie przyczynkarskie, związane z pewną wypowiedzią pana senatora Sidorowicza, który mówił o wojnie domowej. Ja chciałbym niejako gwoli ścisłości historycznej powiedzieć, że sytuacja po 1944 r. w miarę wkraczania na tereny polskie Armii Czerwonej była zmienna. Ja pochodzę z Białostocczyzny, gdzie ruch partyzancki był bardzo silny i nasz dowódca okręgu Armii Krajowej nie przystąpił w pełni do akcji "Burza" z uwagi na to, że uważał, że jest to decyzja błędna, co zresztą poniekąd zostało potwierdzone, biorąc pod uwagę stosunek Armii Czerwonej do kwestii udziału Armii Krajowej czy innych oddziałów partyzanckich w ramach wyzwalania Polski.

Dlaczego o tym mówię? Otóż trzeba pamiętać o tym, że lata 1944-1945 r. to lata, kiedy nasi partyzanci, przede wszystkim na terenach wschodnich, mieli za przeciwnika, tak to nazwę, armię radziecką, a w szczególności specjalne oddziały NKWD czy też oddziały kontrwywiadu "Smiersz". Trzeba o tym pamiętać. W pierwszych latach, gdy zaczniemy od Wschodu, to w latach 1944-1945 r., to był główny przeciwnik partyzantów z oddziałów akowskich i pozaakowskich. Ale to się zmieniało, bo niestety władzy ludowej udało się szybko zbudować aparat bezpieczeństwa i rola armii czy też żołnierzy radzieckich się zmieniła, byli to nadzorcy, doradcy, osoby, które później wspierały swoją wiedzą, doświadczeniem aparat bezpieczeństwa. Trzeba o tym pamiętać.

A teraz taka osobista refleksja. Pamiętam, że gdy byłem na aplikacji sądowej, to pokazywano nam akta z roku 1945. To były akta sądu polskiego, ale część, nazwijmy to, dochodzeniowa, czyli to, co ustalał aparat bezpieczeństwa, protokoły przesłuchań były pisane w języku rosyjskim. Mało tego, nie było konieczności tłumaczenia tych protokołów dla sądu polskiego. One były expressis verbis materiałem dowodowym. O tym też powinniśmy pamiętać, bo czasem mamy takie wyobrażenie, że przynajmniej w pierwszych latach mieliśmy do czynienia z wojną domową. To nie było tak. Polscy komuniści i ten cały aparat PKWN był niejako aparatem pomocniczym dla wojsk specjalnych NKWD itd. Chodziło o to, aby naszych żołnierzy walczących o niepodległość po prostu niszczyć, fizycznie niszczyć. O tym powinniśmy pamiętać, gdy rozmawiamy o tych okolicznościach i o tym, że dzisiaj poprzez tę ustawę chcemy ich uhonorować i zachować o nich pamięć. Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Do spisu treści

Wicemarszałek Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Zamykam dyskusję.

Przystępujemy do głosowania.

Proszę państwa, poczekajmy chwilę, aby nasze koleżanki i nasi koledzy mogli wrócić na swoje miejsca, tak byśmy mogli przeprowadzić głosowanie.

Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 82 obecnych senatorów wszyscy głosowali za.

(Głosowanie nr 2)

(Oklaski)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziewiętnastego porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Drugie czytanie tego projektu odbyło się wczoraj. Senat po przeprowadzonej dyskusji skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

w celu ustosunkowania się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków i przygotowania dodatkowego sprawozdania w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1037X.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na wspólnym posiedzeniu poparły wniosek zawarty w zestawieniu wniosków i wnoszą o jego przyjęcie wraz z jednolitym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu, zawartym w druku nr 1037S. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator Piotr Zientarski zechce zabrać głos jako wnioskodawca?

(Senator Piotr Zientarski: Nie. Dziękuję.)

Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż jedną minutę zapytania do sprawozdawcy, a zarazem wnioskodawcy, w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie pytanie? Nie widzę chętnych.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania w sprawie projektu ustawy. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad poprawką, przypominam, zawartą w druku nr 1037X, a następnie nad projektem zawartym w druku nr 1037S ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem pana senatora Piotra Zientarskiego o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy.

Poprawka ma na celu uzupełnienie projektowanego art. 3942 o niezbędne odesłanie, wskazujące przepisy proceduralne, które znajdą zastosowanie w sytuacji rozpoznawania zażalenia w tak zwanej instancji poziomej.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 88 obecnych senatorów 88 głosowało za.

(Głosowanie nr 3)

Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Informuję, że na 89 obecnych senatorów wszyscy głosowali za.

(Głosowanie nr 4)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem przedstawionego... Przepraszam...

Do spisu treści

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Drugie czytanie tego projektu odbyło się wczoraj. Senat po przeprowadzeniu dyskusji skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w celu ustosunkowania się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków i przygotowania dodatkowego sprawozdania w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1075X.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Trzy połączone komisje, Komisja Ustawodawcza, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, rekomendują przyjęcie projektu ustawy wraz z jedną poprawką uzgodnioną z rzecznikiem praw obywatelskich. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator Piotr Zientarski chce jeszcze zabrać głos jako wnioskodawca? Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż jedną minutę zapytanie do sprawozdawcy, a zarazem wnioskodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać takie zapytanie? Nie widzę chętnych.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania w sprawie projektu ustawy.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad poprawką, zawarta jest ona w druku nr 1075X, a następnie nad przyjęciem projektu w całości, zawartym w druku nr 1075S, ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem senatora Piotra Zientarskiego o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy.

Poprawka wprowadza skróconą nazwę "Krajowy Mechanizm Prewencji" na określenie procedur i środków zapobiegania torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 89 głosujących senatorów wszyscy głosowali za.

(Głosowanie nr 5)

Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Uprzejmie informuję, że na 89 obecnych senatorów wszyscy głosowali za.

(Głosowanie nr 6)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Do spisu treści

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego pierwszego porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest w druku nr 1104.

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Zbigniewa Szaleńca, o przedstawienie wniosku komisji.

Do spisu treści

Senator Zbigniew Szaleniec:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

W imieniu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich chciałbym zarekomendować przyjęcie uchwały w sprawie zmian w składach komisji, która w art. 1 mówi, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu odwołuje senatora Jarosława Dudę z Komisji Zdrowia, senatora Andrzeja Misiołka z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i senatora Zbigniewa Pawłowicza z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Uchwała w art. 2 mówi, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej wybiera senatora Jarosława Dudę do Komisji Obrony Narodowej, senatora Andrzeja Misiołka do Komisji Obrony Narodowej, senatora Zbigniewa Pawłowicza do Komisji Obrony Narodowej.

(Rozmowy na sali)

(Wicemarszałek Grażyna Sztark: Proszę państwa...)

(Senator Czesław Ryszka: Tam jest dodatek...)

(Wicemarszałek Grażyna Sztark: Panie Senatorze...)

Ta rekomendacja następuje na wniosek zainteresowanych. Dziękuję.

Do spisu treści

Wicemarszałek Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę chętnych.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

Na 87 obecnych senatorów 63 głosowało za, 12 - przeciw, 11 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 7)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1091Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Rafała Muchackiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Do spisu treści

Senator Rafał Muchacki:

Dziękuję.

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!

Efektem posiedzenie połączonych komisji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Zdrowia, jest pozytywna rekomendacja wniosków zawartych w punktach: pierwszym, drugim, trzecim, czwarty, piątym, szóstym, ósmym, czternastym, siedemnastym, osiemnastym i dwudziestym drugim. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.

Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, pana senatora Zbigniewa Meresa, o przedstawienie wniosku popartego przez mniejszość połączonych komisji.

Do spisu treści

Senator Zbigniew Meres:

Pani Marszałek, dziękuję bardzo.

Panie i Panowie Senatorowie, uprzejmie proszę o poparcie poprawki trzynastej. Jest ona zasadna i potrzebna. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grażyna Sztark

Dziękuję bardzo.

Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, pana senatora Michała Okłę, o przedstawienie wniosku popartego przez mniejszość połączonych komisji.

Do spisu treści

Senator Michał Okła:

Proszę o poparcie tego wniosku. Dziękuję.

Wicemarszałek Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?

Bardzo proszę, pan senator Tadeusz Gruszka.

Do spisu treści

Senator Tadeusz Gruszka:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Proszę o poparcie poprawki dwunastej i piętnastej, które z legislacyjnego punktu widzenia są tożsame z poprawką pana senatora Meresa, ale są lepsze...

(Wesołość na sali)

Rekomenduję poparcie poprawek dwunastej i piętnastej. Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Wicemarszałek Grażyna Sztark:

Przypomnę, że w trakcie dyskusji, oprócz pana senatora Gruszki, swoje wnioski zgłosili senatorowie: Klimowicz, Knosala, Górecki, Cichoń, Meres, Muchacki, Okła.

Ponadto przypomnę, że sprawozdawcą Komisji Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej był pan senator Ryszard Górecki.

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza ma na celu doprecyzowanie definicji zakładu przemysłowego.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 88 obecnych senatorów 87 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 8)

Dziękuję bardzo.

Poprawki druga i czwarta usuwają niezasadnie powtórzony fragment przepisu, do którego następuje odesłanie.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Informuję, że na 87 obecnych senatorów 86 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 9)

Dziękuję bardzo.

(Senator Piotr Zientarski: Poprawka została przyjęta.)

Tak, poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia ma na celu doprecyzowanie, że całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej zapewniane przez sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci obejmują świadczenia zdrowotne rzeczowe, które finansowane są ze środków publicznych.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Informuję, że na 87 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 10)

Poprawka została przyjęta.

Dziękuję bardzo.

Poprawka piąta ujednolica terminologię, jaką posługuje się ustawa.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Informuję, że na 87 obecnych senatorów 86 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 11).

Poprawka została przyjęta.

Dziękuję bardzo.

Poprawka szósta usuwa przepis nadający nowe brzmienie art. 34 ust. 2, które jest identyczne z obecnie obowiązującym.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Informuję, że na 88 obecnych senatorów 85 głosowało za, 2 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 12)

Poprawka została przyjęta.

Dziękuję bardzo.

Przyjęcie poprawki siódmej wyklucza głosowanie nad poprawkami ósmą i dziewiątą.

Poprawka siódma znosi wymóg procentowego udziału terenów biologicznie czynnych dla strefy "C" ochrony uzdrowiskowej.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Informuję, że na 90 obecnych senatorów 2 głosowało za, 84 - przeciw, 4 wstrzymało się od głosu (Głosowanie nr 13)

Poprawka została odrzucona.

Dziękuję bardzo.

Głosowanie nad poprawką ósmą tylko w wypadku odrzucenia poprawki siódmej. Przyjęcie poprawki ósmej wyklucza głosowanie nad poprawką dziewiątą.

Poprawka ósma zmniejsza procentowy udział terenów biologicznie czynnych dla strefy "C" ochrony uzdrowiskowej z 45% do 20%.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 91 obecnych senatorów 2 głosowało za, 89 - przeciw. (Głosowanie nr 14)

Poprawka została odrzucona.

Dziękuję bardzo.

Poprawka dziewiąta zmniejsza procentowy udział terenów biologicznie czynnych dla strefy "C" ochrony uzdrowiskowej z 45% do 35%.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Informuję, że na 91 obecnych senatorów 54 głosowało za, 33 - przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 15)

Poprawka została przyjęta.

Dziękuję bardzo.

Poprawka dziesiąta powoduje, że zakaz budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej nie będzie miał zastosowania do budynków wolnostojących.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Informuję, że na 91 obecnych senatorów 37 głosowało za, 54 - przeciw. (Głosowanie nr 16)

Poprawka została odrzucona.

Dziękuję bardzo.

Poprawka jedenasta znosi jedno z ograniczeń w zakresie budowy parkingów naziemnych w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Informuję, że na 91 obecnych senatorów 36 głosowało za, 53 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 17)

Poprawka została odrzucona.

Dziękuję bardzo.

(Senator Edmund Wittbrodt: A po co to "dziękuję"?)

Poprawka jedenasta znosi jedno z ograniczeń w zakresie budowy...

(Głos z sali: To już było!)

Przepraszam, teraz poprawki dwunasta i piętnasta.

Poprawka dwunasta powoduje, że zakaz budowy urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne będzie jednakowy zarówno dla strefy "A", jak i "B" ochrony uzdrowiskowej. Poprawka piętnasta stanowi jej konsekwencję.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Informuję, że na 91 obecnych senatorów 26 głosowało za, 57 - przeciw, 8 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 18)

Poprawka została odrzucona.

Dziękuję bardzo.

Głosowanie nad poprawką trzynastą.

Poprawka trzynasta również powoduje, że zakaz budowy urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne będzie jednakowy zarówno dla strefy "A", jak i "B" ochrony uzdrowiskowej.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Informuję, że na 91 obecnych senatorów 59 głosowało za, 31 - przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 19)

Informuję, że poprawka została przyjęta.

Dziękuję bardzo.

Poprawka czternasta uzupełnia odesłania do wskazanych ustaw między innymi poprzez podanie ich adresów publikacyjnych.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Informuję, że na 91 obecnych senatorów 90 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 20)

Poprawka została przyjęta.

Dziękuję bardzo.

Poprawka piętnasta była już przegłosowana łącznie z poprawką dwunastą.

Poprawka szesnasta znosi zakaz budowy obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m2 w strefie "B" ochrony uzdrowiskowej.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę o głosowanie. I może ciszej państwo dyskutujcie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Informuję, że na 91 obecnych senatorów 4 głosowało za, 85 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 21)

Poprawka została odrzucona.

Dziękuję bardzo.

Poprawka siedemnasta ma na celu doprecyzowanie elementów, które należy uwzględnić w części opisowej operatu uzdrowiskowego.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Informuję, że na 91 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 22)

Poprawka została przyjęta.

Dziękuję bardzo.

Przyjęcie poprawki osiemnastej wyklucza głosowanie nad poprawką dziewiętnastą.

Poprawka osiemnasta modyfikuje brzmienie przepisu rozszerzającego katalog czynności, które podlegają karze grzywny, i jednocześnie uściśla jego zakres.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

(Głosy z sali: Nie działa! Tablica nie działa.)

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Teraz już jest...)

Proszę... Już wszyscy.

Czy u wszystkich działa przycisk?

(Głosy z sali: Tak, tak!)

(Senator Stanisław Kogut: Wyśmienicie działa.)

W porządku.

Kto jest za...

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Głos z sali: Nie działa.)

Nie działa?

(Głosy z sali: Działa, działa.)

Proszę nie wprowadzać marszałka w błąd.

Na 91 obecnych senatorów 90 głosowało, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 23)

Poprawka została przyjęta.

(Głos z sali: Pani Marszałek, zmiana.)

Tak? No to już.

Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Bogdan Borusewicz)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Poprawka dwudziesta usuwa zbędne powtórzenie części przepisu, niezasadne odesłanie do przepisów przejściowych nowelizowanej ustawy, a także uściśla, iż wyłączenie zakazu budowy dotyczy jedynie budynków jednorodzinnych przez osoby, które nabyły prawo do nieruchomości przed dniem 2 października 2005 r.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 56 głosowało za, 31 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 24)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta druga usuwa wadliwie skonstruowany przepis.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 57 głosowało za, 25 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu, 5 nie głosowało. (Głosowanie nr 25)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę nacisnąć przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki głosowania.

Na 91 obecnych senatorów 87 głosowało za, 3 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 26)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek - druk nr 1085A.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

Wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 90 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 27)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

Wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 89 głosowało za, 2 - przeciw. (Głosowanie nr 28)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Jest ono w druku nr 1087Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana Rulewskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Do spisu treści

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Obie komisje zgodnie rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie wniosków do ustawy o świadczeniach przysługujących robotnikom deportowanym do pracy przymusowej i osadzonych w obozach pracy... Przepraszam, rekomenduje przyjęcie poprawek pierwszej i drugiej.

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza uwzględnia, że przy nadawaniu nowego brzmienia fragmentowi jednostki redakcyjnej nie przytacza się jej oznaczenia.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 87 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 29)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga skreśla normatywnie zbędny przepis, uwzględniając, że zgodnie z intencją ustawodawcy wnioski o świadczenie dotyczyć mają nowej sprawy administracyjnej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 88 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 30)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 91 głosowało za. (Głosowanie nr 31)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Obrony Narodowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Jest ono w druku nr 1088Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Krzysztofa Zarembę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Do spisu treści

Senator Krzysztof Zaremba:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wczoraj obyło się posiedzenie połączonych komisji. Zostały zgłoszone dwadzieścia dwie poprawki, najpierw jednak głosowano nad wnioskiem o odrzucenie ustawy w całości - wniosek został odrzucony. Następnie jako pierwsze odbyło się zagłosowanie nad poprawką senatora Piotra Andrzejewskiego, która, mówiąc w skrócie, usuwała z projektu ustawy wszelkie przepisy dotyczące WIML. Ta poprawka została przegłosowana, w związku z tym bezprzedmiotowe było głosowanie nad poprawkami... Aha, jeszcze poprawka dwudziesta, skreślająca ust. 9 z art. 9, także uzyskała akceptację połączonych komisji. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, pana senatora Władysława Sidorowicza, o przedstawienie poprawek popartych przez mniejszość połączonych komisji.

Do spisu treści

Senator Władysław Sidorowicz:

Poprawki poparte przez mniejszość połączonych komisji to są poprawki: szósta, trzynasta, czternasta i dziewiętnasta. Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy panowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Obrony Narodowej o odrzucenie ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 90 obecnych senatorów 2 głosowało za, 84 - przeciw, 3 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 32)

Wniosek został odrzucony.

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawki pierwszą, trzecią, piątą, siódmą, dziewiątą, dziesiątą, jedenastą, szesnastą, siedemnastą i dwudziestą pierwszą przegłosujemy łącznie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawkami: drugą, czwartą, szóstą, ósmą, dwunastą, trzynastą, czternastą, piętnastą, osiemnastą, dziewiętnastą i dwudziestą drugą. Poprawki pierwsza, trzecia, piąta, siódma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, szesnasta, siedemnasta i dwudziesta pierwsza zmierzają do tego, aby Akademia Lotnicza powstała wyłącznie na bazie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i przesuwa na dzień 1 września 2014 r. termin powstania tej uczelni.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 29 głosowało za, 58 - przeciw, 3 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 33)

Poprawki zostały odrzucone.

Poprawka druga skreśla przepis powtarzający regulacje zawarte w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym. Poprawki dwunasta i osiemnasta są konsekwencją tej poprawki.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 85 głosowało za, 6 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 34)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czwarta koreluje z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym przepisy dotyczące zadania nowo utworzonej uczelni polegającego na sprawowaniu opieki medycznej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 32 głosowało za, 52 - przeciw, 6 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 35)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka szósta eliminuje z ustawy przepis znoszący Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie oraz zamieszcza we właściwym miejscu w strukturze ustawy przepis o przekształceniu tego instytutu w jednostkę zamiejscową Akademii Lotniczej. Poprawka trzynasta, czternasta i dziewiętnasta są konsekwencjami tej poprawki.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 91 obecnych senatorów 83 głosowało za, 4 - przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 36)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka ósma skreśla przepis powtarzający regulację zawartą w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 87 głosowało za, 3 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 37)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka piętnasta koreluje terminologię rozpatrywanej ustawy z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 83 głosowało za, 1 - przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 38)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta skreśla przepis powtarzający regulację zawartą w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 86 głosowało za, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 39)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta druga zmierza do tego, aby Akademia Lotnicza z dniem jej utworzenia nie tyle była wyposażona w prawo własności nieruchomości znajdujących się w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa zajmowanych przez 6. Szpital Wojskowy, co stała się z mocy prawa właścicielem tej nieruchomości.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 85 głosowało za, 5 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 40)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 83 głosowało za, 8 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 41)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III"), podpisanego w Budvie dnia 25 marca 2010 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których proszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

Wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 87 głosowało za. (Głosowanie nr 42)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III"), podpisanego w Budvie dnia 25 marca 2010 r.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja Spraw Unii Europejskiej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

Wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 90 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 43)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Do spisu treści

Przystępujemy do trzeciego czytania projektu ustawy.

Informuję, że w tej sytuacji trzecie czytanie projektu ustawy obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje po rozpatrzeniu przedstawionego przez wnioskodawców projektu ustawy wnoszą o przyjęcie go bez poprawek. To druk nr 993S. Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił senator Grażynę Sztark do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

Wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 91 głosowało za. (Głosowanie nr 44)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senator Grażynę Sztark do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

Wyniki.

Na 91 senatorów 89 głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 45)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza wprowadza zmianę o charakterze redakcyjnym.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 90 senatorów 89 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 46)

Poprawka została przyjęta.

Poprawki drugą, trzecią i czwartą przegłosujemy łącznie. Usuwają one z przepisów upoważniających do wydania rozporządzenia niedopuszczalne odesłanie do przepisów prawa wspólnotowego.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 senatorów 89 za. (Głosowanie nr 47)

Poprawki zostały przyjęte.

Poprawki piątą, szóstą i siódmą przegłosujemy łącznie. Mają one na celu sformułowanie przepisów karnych w ustawie w sposób uwzględniający terminologię kodeksu karnego.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 88 senatorów 88 za. (Głosowanie nr 48)

Poprawki zostały przyjęte.

Poprawka ósma zmierza do uwzględnienia obowiązującego brzmienia przepisu nowelizowanej ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 senatorów 89 za. (Głosowanie nr 49)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 91 senatorów 90 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 50)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Do spisu treści

Przystępujemy do trzeciego czytania projektu ustawy.

Informuję, że w tej sytuacji trzecie czytanie projektu ustawy obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje po rozpatrzeniu przedstawionego przez wnioskodawców projektu ustawy wnoszą o przyjęcie go bez poprawek - druk nr 1045S.

Komisja proponuje ponadto, aby Senat upoważnił senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

Proszę o wyniki.

Na 90 senatorów 88 głosowało za, 1 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 51)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senatora Piotra Zientarskiego do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu czternastego porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady nr 165/94 i nr 78/2008.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie opinii oraz została przeprowadzona dyskusja.

Do spisu treści

Przystępujemy do trzeciego czytania projektu opinii.

Przypominam, że komisje po rozpatrzeniu przedstawionego przez wnioskodawców projektu opinii wnoszą o przyjęcie go bez poprawek - druk nr 1093S.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem opinii - druk nr 1093.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

Wyniki.

Na 90 senatorów 88 głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 52)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady nr 165/94 i nr 78/2008.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu piętnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie opinii oraz została przeprowadzona dyskusja.

Do spisu treści

Przystępujemy do trzeciego czytania projektu opinii.

Przypominam, że komisje po rozpatrzeniu przedstawionego przez wnioskodawców projektu opinii wnoszą o przyjęcie go bez poprawek - druk nr 1094S.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem opinii - druk nr 1094.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

Proszę o wyniki.

Na 89 senatorów 87 głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 53)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy.

Komisja Ustawodawcza, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek - druk nr 1101A.

Mniejszość Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiła wniosek o odrzucenie ustawy.

Do spisu treści

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenie tego wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem mniejszości Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o odrzucenie ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 88 senatorów 31 głosowało za, 57 - przeciw. (Głosowanie nr 54)

Wniosek został odrzucony.

Do spisu treści

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 86 obecnych senatorów 51 głosowało za, 33 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 55)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy.

(Senator Stanisław Kogut: Hańba!)

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu siedemnastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, zawarty w druku nr 1102A.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

Wyniki.

Na 86 obecnych senatorów 83 głosowało za, 1 - przeciw, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 56)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

W związku z podjętymi uchwałami proszę senatorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje sejmowe.

Informuję, że porządek siedemdziesiątego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu.

Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Nad oświadczeniami senatorskimi nie przeprowadza się dyskusji.

Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora Ryszarda Bendera.

Do spisu treści

Senator Ryszard Bender:

Oświadczenie kieruję do pana Cezarego Grabarczyka, ministra infrastruktury w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdaję sobie sprawę, Panie Ministrze, ze szczupłości środków budżetowych, jakimi ministerstwo może wesprzeć spółki kolejowe, by lepiej funkcjonowały. Rozparcelowano na nie polską kolej, PKP. Takich problemów nie mają nadal jednolite w strukturze Deutsche Bahn w Niemczech ani koleje francuskie Societe Nationale des Chemins de Fer Francais, SNCF.

Panie Ministrze, mimo braku pieniędzy, zaistniałych trudności finansowych, kilka spółek, między innymi Intercity, znalazło możliwość sfinansowania zmiany czapek narodowych, kolejarskich rogatywek, na czapki okrągłe, które wciśnięto polskim kolejarzom na głowy w czasach komunistycznych, a które oni po zrywie "Solidarności" porzucili. Kolejarze skarżą się, narzekają. Zgodzi się pan minister z tym, że słusznie.

Kiedy wysiadałem z pociągu na stacji Warszawa Centralna, już na peronie zwróciło się do mnie kilku kolejarzy ze słowami: widzi pan senator, jakie dano nam ubranka, jakie czapki zamiast rogatywek, wyglądamy jak hotelowi boye, niech pan powie o tym tam na górze. I właśnie mówię.

Panie Ministrze, co komu szkodziło zachować tradycyjną polską czapkę rogatywkę jako część munduru kolejowego? Pytam, czy może pan minister wykonać minimum wysiłku, aby nie niszczyć pięknej tradycji związanej w Polsce z kolejową rogatywką.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grażyna Sztark)

Wicemarszałek Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Teraz zabierze głos pan senator Jan Rulewski.

Do spisu treści

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Pani Marszałek.

Wysoka Izbo!

Oświadczenie kieruję do premiera rządu RP.

W ostatnich dniach jedna z centralnych gazet opublikowała list do prezydenta RP, podpisany przez wielu znanych więźniów politycznych z okresu PRL, wobec niemożliwości uzyskania stosownych uprawnień do emerytury przez Karola Modzelewskiego, jednego z najbardziej prześladowanych przez PRL działaczy politycznych i "Solidarności".

Twierdzę, że krzywda, która spotkała tego wybitnego człowieka, kawalera Orderu Orła Białego, ma większy zasięg. Setki osób jemu podobnych od lat otrzymują zmniejszone świadczenia emerytalne z racji prześladowań w okresie stanu wojennego i w późniejszym czasie. Wystąpiło w tej sprawie między innymi Stowarzyszenie Osób Represjonowanych z Małopolski. Również ja poczułem się moralnie zobowiązany do tego, by naprawić krzywdę wynikającą z przepisów emerytalnych, i półtora roku temu wystąpiłem z inicjatywą ustawodawczą.

Rzecz właściwie sprowadzała się do uznania, że walka o prawa związkowe, swobody demokratyczne i niepodległość, karana zazwyczaj zwolnieniem z pracy, nie będzie się kładła cieniem na wysokości otrzymywanej emerytury lub prowadziła nawet do jej pozbawiania. Jak wiadomo, ustawa pozwala tym osobom zaliczyć wskaźnik przeliczeniowy za lata absencji w pracy, spowodowanej udowodnionym zwolnieniem, zaledwie do poziomu 0,7, choć dla pozostałych pracowników wskaźnik ten wynosi 1,3 za każdy rok przepracowany w Polsce.

Inicjatywa zalega w Senacie, ale szczególnego podkreślenia wymaga stanowisko ministra pracy i polityki społecznej oraz ministra finansów, którzy wręcz odmawiają uznania prześladowanym prawa do traktowania na równi z tymi, którzy w tym czasie pracowali.

Przewidywana wielkość obciążeń jest dla budżetu znikoma, zaś poczucie niesprawiedliwości widoczne i głębokie, a co najważniejsze, obciąża ono nasze sumienia. A przecież szczęśliwie Polska jest już na etapie, na którym znacznie większa niż wyżej opisana grupa obywateli korzysta z dobroci wolności, także w sensie materialnym. Nie jest też nadużyciem przywoływanie w tym miejscu art. 19 Konstytucji RP.

W tym kontekście niezrozumiały i moim zdaniem naganny musi być stosunek pańskich podwładnych do tej sprawy, choćby usprawiedliwieniem tego miały być przeszkody biurokratyczne.

Panie Premierze! W trakcie pełnienia przez pana funkcji premiera wykazał pan zarówno wrażliwość, jak i niestandarodwe podejście do naprawy krzywd rodzin po poległych robotnikach na Wybrzeżu w 1970 r., podobnie mogą o panu mówić wdowy po górnikach "Wujka" z 1981 r. Trudna ustawa deubekizacyjna też wpisuje się w te działania. Myślę, że wystarczy panu determinacji także przy usuwaniu skutków dyskryminacji pracowników wyrzucanych z zakładów pracy w latach 1981-1989, częstokroć członków "Solidarności", ale i innych osób. Nie pozwólmy, by co miesiąc listonosz przypominał im o złych czasach i o obecnych, pozbawionych wrażliwości na ich krzywdę. Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Wicemarszałek Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.

Panie Senatorze, chętnie przyłączyłabym się do tego apelu, bo przedstawił pan swojego rodzaju apel.

(Senator Jan Rulewski: Proszę to zanotować.)

Proszę uprzejmie, pan senator Misiołek.

Do spisu treści

Senator Andrzej Misiołek:

Oświadczenie składam w imieniu swoim oraz w imieniu senatorów Sławomira Kowalskiego, Leszka Piechoty i Pawła Klimowicza, a kieruję je do pana ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych wprowadza zasadę niepobierania opłat od pojazdów, o których mowa w art. 37a ust. 6 pkty 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym, korzystających z niektórych odcinków autostrad A1, A2, A4 i A8. Są to odcinki przebiegające w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji i największych polskich miast. W przypadku tak zwanej metropolii śląskiej w projekcie rozporządzenia ujęte zostały dwa odcinki, odcinek autostrady A1 od węzła Gliwice-Sośnica do węzła Bytom i odcinek autostrady A4 od węzła Gliwice-Kleszczów do węzła Katowice-Murckowska.

Autorzy oświadczenia wnioskują o wprowadzenie zmian w projekcie rozporządzenia pozwalających na niepobieranie opłat za przejazd wszystkimi odcinkami autostrady A1 i A4 przebiegającymi przez obszar metropolii śląskiej, a więc na odcinku A1 od węzła Gliwice-Sośnica do węzła Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach i na odcinku A4 od węzła Gliwice-Kleszczów do węzła Brzęczkowice.

Za przyjęciem proponowanego przez nas rozwiązania przemawia fakt, że wskazane odcinki autostrady A1 i A4 przebiegają wewnątrz silnie zurbanizowanego obszaru, zamieszkanego przez ponad dwa miliony mieszkańców. Wielu z nich z uwagi na miejsce zamieszkania oraz pracy zmuszonych jest codziennie przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi miastami.

Zwracamy uwagę na to, że rozwiązaniem proponowanym w projekcie rozporządzenia wprowadza się niezrozumiałe na Górnym Śląsku i niczym nieuzasadnione utrudnienia oraz pogarszanie warunków życia mieszkańców północnej i wschodniej części aglomeracji. O ile w oczekiwanej sytuacji znajdują się mieszkańcy takich miast, jak Gliwice czy Zabrze, gdzie przejazd odcinkami A1 i A4 w całości zostanie zwolniony z opłat, o tyle pobór opłat za przejazd na odcinkach pomiędzy węzłami Bytom i Piekary Śląskie czy Katowice-Murckowska i Brzęczkowice prowadzić będzie do ucieczki kierowców na bezpłatne drogi lokalne w Bytomiu, Chorzowie, Katowicach, Mysłowicach czy Sosnowcu.

Ponadto wiele wątpliwości budzi usytuowanie punktów poboru opłat, które z natury są miejscami wzmożonej koncentracji ruchu, praktycznie w samym centrum Bytomia i Katowic, a tak są zlokalizowane węzły Bytom na autostradzie A1 i Katowice-Murckowska na autostradzie A4.

Akceptacja lokalizacji odcinków autostrad A1 i A4 wewnątrz obszaru tak zwanej metropolii śląskiej wynikała w dużym stopniu z oczekiwania, iż wybudowanie i udostępnienie tych odcinków przyniesie znaczącą poprawę układu drogowego i podniesie komfort komunikacyjny na tym obszarze. Trzeba pamiętać, że wszelkie wydatki inwestycyjne, modernizacyjne, jak i na bieżące utrzymanie dróg, w tym dróg krajowych przebiegających przez obszar tak zwanej metropolii śląskiej, ponoszone są przede wszystkim z budżetów tworzących ją miast mających status miast na prawach powiatów.

Przyjęcie proponowanych przez nas zmian umożliwi również wyprowadzenie z miast ruchu samochodowego odbywającego się do Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach, a tym samym istotne odciążenie ich układów drogowych. W ten sposób dostępność portu lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach będzie analogiczna do dostępności portów lotniczych w Krakowie i Wrocławiu, do których dojazd odcinkami autostrad A4 i A8 będzie bezpłatny.

Mając na uwadze wskazane uzasadnienie, liczymy na wprowadzenie zaproponowanych zmian do rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych. Dziękuję.

(Oklaski)

Wicemarszałek Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.

Jako ostatni zabierze głos pan senator Tadeusz Gruszka.

Do spisu treści

Senator Tadeusz Gruszka:

Szanowna Pani Marszałek! Senatorowie!

Moje oświadczenie kieruję do pana marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza.

Pragnę poinformować pana marszałka, że w dniu 4 listopada 2010 r. złożyłem oświadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz. Dotyczyło ono pewnych kwestii związanych z wyjaśnianiem tragedii smoleńskiej i działań podjętych przez rząd w tym zakresie. Zapytałem, czy pani minister podtrzymuje słowa, że grunt był przekopany na metr głębokości i przesiany. Do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi.

Art. 49 pkt 5 mówi dokładnie w ten sposób, że odpowiedzi udzielane są senatorom w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni od dnia przekazania oświadczenia. Informuję pana marszałka, że do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi na moje oświadczenie. Dzisiejszy dzień to rocznica... nie rocznica, ale miesięcznica, już trzecia, nieotrzymania tej odpowiedzi. Te trzy miesiące świadczą o niebywałej opieszałości członka Rady Ministrów.

Niniejszym proszę pana marszałka Senatu o podjęcie starań mających na celu wyjaśnienie zaistniałego stanu. Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Wicemarszałek Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Informuję, że protokół siedemdziesiątego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamykam siedemdziesiąte posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

Dziękuję bardzo wszystkim obecnym.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 14)


70. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu