Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

5 sierpnia 2011 r. odbyło się 91. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium Senatu rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji pt. "List do Taty". Jej celem jest propagowanie dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa. Senackie spotkanie wiąże się z zakończeniem konkursu dla uczniów klas piątych szkół podstawowych piszących listy do ojców na temat: "Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata?".

Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 23 września 2011 r., w sali nr 217, ale nie zaakceptowało jednej pozycji jej kosztorysu (5000 zł za występ artystyczny).

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował członków prezydium o środkach finansowych, jakie pozostają do dyspozycji na zadania zlecone o charakterze programowym i inwestycyjnym w 2011 r. Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i podjęło decyzje w ich sprawie.

  • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (roboty budowlano-instalacyjne w klasach początkowych w szkole średniej w Trokach na Litwie). Prezydium postanowiło przyznać dotację w kwocie 70 234 zł.
  • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (budowa Domu Polskiego w Nowych Święcianach na Litwie). Prezydium postanowiło przyznać dotację w kwocie 666 253 zł.

Następnie prezydium rozpatrzyło wniosek członków Senackiego Zespołu ds. Sportu o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy "Senat kontra Senat". Prezydium Senatu nie wyraziło zgody na zorganizowanie tej wystawy, podtrzymując decyzję z 15 czerwca 2011 r., że do końca VII kadencji nie będzie wyrażało zgody na organizowanie wystaw.