Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

4 sierpnia 2011 r. odbyło się 90. posiedzenie Prezydium Senatu.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował członków prezydium o środkach finansowych, jakie pozostają do dyspozycji na zadania zlecone o charakterze programowym i inwestycyjnym w 2011 r. Następnie prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym oraz inwestycyjnym i podjęło decyzje w ich sprawie.

Prezydium zapoznało się również z informacją o wnioskach o zlecenie zadań o charakterze programowym i inwestycyjnym, które zostały złożone z naruszeniem terminu, i podjęło decyzje w ich sprawie.

  • Wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" (miesięcznik "Spotkania"); postulowana kwota dotacji - 83 218 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" (promowanie kultury polskiej i ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju); postulowana kwota dotacji - 44 944 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Fundacji "Edukacja i Przyszłość" w Białej Podlaskiej (VI i VII edukacyjny pobyt polskiej młodzieży z Białorusi, Ukrainy i Litwy w Polsce); postulowana kwota dotacji - 82 250 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krakowie (odbudowa i adaptacja polskiego klasztoru w Bołszowcach na Ukrainie z przeznaczeniem na Młodzieżowe Centrum Pokoju i Pojednania); postulowana kwota dotacji - 415 675 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (roboty budowlano-instalacyjne w klasach początkowych w szkole średniej w Trokach na Litwie); postulowana kwota dotacji - 70 234 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (budowa Domu Polskiego w Nowych Święcianach na Litwie); postulowana kwota dotacji - 666 253 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.

Na swoim posiedzeniu Prezydium Senatu podjęło też jednomyślnie uchwałę w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2012 r.