Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

28 lipca 2011 r. odbyło się 89. posiedzenie Prezydium Senatu.

Sprawy polonijne

Prezydium zapoznało się z informacją Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" o rezygnacji z przyczyn niezależnych od stowarzyszenia z realizacji zadania o charakterze inwestycyjnym: budowa szkoły polskiej w Szepietówce na Ukrainie, zleconego przez Kancelarię Senatu, zgodnie z umową nr 118 z 25 lipca 2011 r.

Następnie dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował członków prezydium o środkach finansowych, jakie pozostają do dyspozycji na zadania zlecone o charakterze programowym w roku 2011. Prezydium zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadań o charakterze programowym i inwestycyjnym, które zostały złożone z naruszeniem terminu, i podjęło decyzje w ich sprawie.

  • Wniosek Fundacji SEMPER POLONIA (szkoła polska działająca przy AIPP w Padwie i punkty szkolne w Camposampiero i Monselice); postulowana kwota dotacji - 37 186 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Fundacji SEMPER POLONIA (szkoła piłki nożnej LKS "Pogoń" Lwów); postulowana kwota dotacji - 7302 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (zakończenie podyplomowych studiów kwalifikacyjnych nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego dla słuchaczy z Włoch); postulowana kwota dotacji - 26 660 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (edukacyjne letnie pobyty polskiej młodzieży z Białorusi w Polsce); postulowana kwota dotacji - 92 426 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Olsztynie (II Międzynarodowe Biegi Grunwaldzkie Dzieci i Młodzieży Szkolnej); postulowana kwota dotacji - 7964 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Fundacji SEMPER POLONIA (koncert z okazji 32. rocznicy pontyfikatu papieża Jana Pawła II); postulowana kwota dotacji - 182 020 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (dofinansowanie wystawy plenerowej oraz sesji popularnonaukowej pt. "Pomoc Polonii amerykańskiej dla opozycji demokratycznej w Polsce w czasie stanu wojennego"); postulowana kwota dotacji - 33 447 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (opracowanie ekspertyzy technicznej i szacunkowych kosztów przystosowania obiektu w Vaudricourt we Francji na siedzibę dla Kongresu Polonii Francuskiej); postulowana kwota dotacji - 85 348 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (rozbudowa szkoły St. Francois Xavier w Fond des Blancs Haiti); postulowana kwota dotacji - 149 733 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (roboty budowlano-instalacyjne w szkole - przedszkolu "Zielone Wzgórze" w Wilnie na Litwie); postulowana kwota dotacji - 639 305 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.

Prezydium Senatu zapoznało się również z opinią Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Polonijnej Rady Konsultacyjnej, dotyczącą priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2012 r. Prezydium omówiło te propozycje i jednomyślnie podjęło uchwałę w sprawie określenia priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.

Na swoim posiedzeniu Prezydium Senatu zapoznało się też z informacją wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach senatora Krzysztofa Majkowskiego na trzech posiedzeniach Komisji Ustawodawczej. Zgodnie z art. 25 Regulaminu Senatu, Prezydium Senatu zdecydowało o skierowaniu sprawy do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.