Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

15 czerwca 2011 r. odbyło się 87. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zapoznało się z wnioskiem przewodniczącego Senackiego Zespołu Infrastruktury o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji na temat realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Postanowiono, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po podaniu terminu i szczegółowego programu konferencji.

Sprawy polonijne

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował członków prezydium o środkach finansowych, jakie pozostają do dyspozycji na zadania zlecone o charakterze programowym w roku 2011. Następnie Prezydium zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadań o charakterze programowym, które zostały złożone z naruszeniem terminu, i podjęło decyzje w ich sprawie.

  • wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" ("Nim śmierć mój kształt na wieki spełni" - konkurs twórczości Czesława Miłosza na Wileńszczyźnie); postulowana kwota dotacji - 26 700 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" (dyktando języka polskiego dla dorosłych); postulowana kwota dotacji - 23 630 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" (igrzyska sportowe młodzieży na Litwie); postulowana kwota dotacji - 37 960 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie (kolonie letnie dla dzieci z Doliny na Ukrainie); postulowana kwota dotacji - 28 000 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" (Kowel: wyjazd szlakiem miast dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów na Zachodniej Ukrainie; Gródek: spotkanie opłatkowe; Donieck: pomnik i tablica upamiętniająca deportację Górnoślązaków do Donbasu; Moskwa: produkcja filmu "Ulysses"; Warszawa: badanie potrzeb studentów polskiego pochodzenia ze Wschodu); postulowana kwota dotacji - 244 944 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" (przygotowanie i postawienie nagrobka Ireny Sandeckiej); postulowana kwota dotacji - 11 236 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" (TV ZPL: zakup kamery wideo); postulowana kwota dotacji: 28 660 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.

Następnie dyrektor A. Kozłowski przedstawił propozycje priorytetów zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2012 r. Prezydium wstępnie zaakceptowało te propozycje i postanowiło powrócić do ich rozpatrzenia po zaopiniowaniu przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Polonijną Radę Konsultacyjną przy Marszałku Senatu. Ponadto Prezydium Senatu zdecydowało, że do końca VII kadencji nie będzie rozpatrywać wniosków dotyczących organizowania wystaw w Senacie.