Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

26 maja 2011 r. odbyło się 85. posiedzenie Prezydium Senatu.

Sprawy polonijne

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował członków prezydium o środkach finansowych, jakie pozostają do dyspozycji na zadania zlecone o charakterze programowym w roku 2011. Następnie Prezydium Senatu zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadania o charakterze programowym, które zostały złożone z naruszeniem terminu, i podjęło decyzje w ich sprawie.

  • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (Niemcy: dofinansowanie działalności programowej Zrzeszenia Federalnego - Polskiego Forum w Niemczech, w tym dofinansowanie festynu "O dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy"; Belgia: Rada Polonii Belgijskiej - dofinansowanie prowadzenia i doposażenia punktu informacyjno-konsultacyjnego dla nowej emigracji); postulowana kwota dotacji - 124 717 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek ZHP Chorągiew Śląska w Katowicach ("Skąd Nasz Ród" - pobyt edukacyjny dzieci i młodzieży); postulowana kwota dotacji - 49 800 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (Dania: sympozjum oświatowe "Dziecko w podróży"; Litwa: pobyty edukacyjne w Polsce dla dzieci i młodzieży polskiej z Litwy organizowane wspólnie z samorządami); postulowana kwota dotacji - 167 800 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Stowarzyszenia Kulturalnego "Bliżej Tradycji i Kultury" w Warszawie (dofinansowanie spektaklu poetycko-muzycznego z projekcją multimedialną "Was na to zdieś priwiezli, sztob wy podochli..."); postulowana kwota dotacji - 55 926 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.

Na swoim posiedzeniu Prezydium Senatu zapoznało się też z informacją wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach senatorów na posiedzeniach Senatu i komisji senackich (w trybie odpowiedzialności na podstawie art. 25 Regulaminu Senatu). Prezydium zdecydowało o skierowaniu spraw senatorów Krzysztofa Zaremby (nieobecność na dwóch posiedzeniach Senatu) i Zbigniewa Cichonia (nieobecność na siedmiu posiedzeniach Komisji Ustawodawczej) do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w celu ich rozpatrzenia.

Z kolei szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska poinformowała członków Prezydium Senatu, że Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzyła odwołanie senatora Romana Ludwiczuka od zarządzenia marszałka Senatu w sprawie obniżenia diety parlamentarnej oraz uposażenia w związku z niewzięciem przez niego udziału w więcej niż 1/5 głosowań podczas 72. posiedzenia Senatu, 16 marca 2011 r. Przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator Zbigniew Szaleniec poinformował zaś, że komisja zapoznała się z przedstawionymi jej dokumentami i pozytywnie zaopiniowała odwołanie senatora R. Ludwiczuka. Prezydium Senatu uwzględniło to odwołanie.

Na zakończenie obrad senator Z. Szaleniec poinformował, że 4 czerwca 2011 r. w Katowicach odbędzie się mecz "Senat kontra Senat". Marszałek Bogdan Borusewicz poinformował zaś, że podczas wizyty na Ukrainie senator Józef Bergier otrzymał od ukraińskich senatorów propozycję rozegrania meczu pomiędzy senatorami obu państw na otwarcie Euro 2012.