Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

28 kwietnia 2011 r. odbyło się 83. posiedzenie Prezydium Senatu.

Sprawy polonijne

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował członków Prezydium Senatu o środkach finansowych, jakie pozostają do dyspozycji na zadania zlecone o charakterze programowym i inwestycyjnym w roku 2011.

Prezydium rozpatrzyło, odłożony 16 marca 2011 r., wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: "Polacy na Ukrainie na progu XXI wieku" - dofinansowanie badań i konferencji. Prezydium zdecydowało przyznać dotację w wysokości 51 020 zł.

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie. Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski i podjęło decyzje:

  • wniosek Fundacji Polska - Haiti w Warszawie: wyposażenie, instalacja i uruchomienie laboratorium komputerowego Szkoły Saint Francois Xavier Fond des Blancs. Prezydium zdecydowało przyznać dotację 34 767 zł.
  • wniosek Fundacji Międzynarodowego Instytutu Edukacji w Warszawie: udział uczniów i studentów ze Wschodu w beatyfikacji Jana Pawła II w Rzymie. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
  • wniosek Duszpasterstwa Akademickiego Studentów ze Wschodu w Warszawie: pielgrzymka na beatyfikację Papieża Jana Pawła do Rzymu 1 V 20011 r. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.

Prezydium Senatu zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadań o charakterze programowym, które zostały złożone z naruszeniem terminu i podjęło decyzje:

  • wniosek Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie: pomoc Polakom i Polonii na Wschodzie (Centrum Pomocy Prawnej dla Polskiej Mniejszości Narodowej na Litwie). Postulowana dotacja 207 834 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego z siedzibą w Bełchatowie: "Świat Kresów" - I Bełchatowskie Spotkania z Historią i Kulturą Kresową. Postulowana dotacja 31 100 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Towarzystwa Edukacyjnego "Wiedza Powszechna" w Gdańsku: "Śladami naszych przodków". Postulowana dotacja 100 600 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Stowarzyszenia "Szkoła Liderów" w Warszawie: szkolenie liderów polonijnych z Rosji. Postulowana dotacja 11 220 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.